บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสชัยภูมิ ครอบคลุม 16 อำเภอ

รถบัสชัยภูมิ

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสชัยภูมิ บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสชัยภูมิ รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลลาดใหญ่ – ตำบลรอบเมือง – ตำบลหนองไผ่ – ตำบลโพนทอง – ตำบลท่าหินโงม – ตำบลนาฝาย – ตำบลห้วยต้อน – ตำบลบ้านค่าย – ตำบลห้วยบง – ตำบลกุดตุ้ม – ตำบลโนนสำราญ – ตำบลชีลอง – ตำบลโคกสูง – ตำบลบ้านเล่า – ตำบลบุ่งคล้า – ตำบลนาเสียว – ตำบลซับสีทอง – ตำบลหนองนาแซง

ตำบลบ้านยาง – ตำบลสระโพนทอง – ตำบลบ้านหัน – ตำบลหนองข่า – ตำบลบ้านเดื่อ – ตำบลหนองโพนงาม – ตำบลบ้านเป้า – ตำบลบ้านบัว – ตำบลกุดเลาะ – ตำบลโนนทอง – ตำบลโนนกอก

ตำบลช่องสามหมอ – ตำบลหลุบคา – ตำบลหนองขาม – ตำบลโคกกุง – ตำบลนาหนองทุ่ม – ตำบลเก่าย่าดี – ตำบลบ้านแก้ง – ตำบลท่ามะไฟหวาน – ตำบลหนองสังข์ – ตำบลหนองไผ่

ตำบลคอนสวรรค์ – ตำบลบ้านโสก – ตำบลยางหวาย – ตำบลโคกมั่งงอย – ตำบลช่องสามหมอ – ตำบลหนองขาม – ตำบลโนนสะอาด – ตำบลศรีสำราญ – ตำบลห้วยไร่

ตำบลคอนสาร – ตำบลทุ่งลุยลาย – ตำบลทุ่งพระ – ตำบลดงบัง – ตำบลโนนคูณ – ตำบลทุ่งนาเลา – ตำบลห้วยยาง – ตำบลดงกลาง

ตำบลบ้านกอก – ตำบลละหาน – ตำบลหนองบัวบาน – ตำบลหนองบัวใหญ่ – ตำบลบ้านขาม – ตำบลหนองบัวโคก – ตำบลกุดน้ำใส – ตำบลส้มป่อย – ตำบลหนองโดน

ตำบลซับใหญ่ –  ตำบลท่ากูบ – ตำบลตะโกทอง 

ตำบลวะตะแบก – ตำบลห้วยยายจิ๋ว – ตำบลนายางกลัก – ตำบลบ้านไร่ – ตำบลโป่งนก

ตำบลหนองฉิม – ตำบลตาเนิน – ตำบลกะฮาด – ตำบลรังงาม

ตำบลบ้านเขว้า – ตำบลชีบน – ตำบลตลาดแร้ง – ตำบลภูแลนคา – ตำบลลุ่มลำชี – ตำบลโนนแดง

ตำบลบ้านแท่น – ตำบลสามสวน – ตำบลสระพัง – ตำบลบ้านเต่า – ตำบลหนองคู

ตำบลบ้านชวน – ตำบลโคกเริงรมย์ – ตำบลบ้านเพชร – ตำบลเกาะมะนาว – ตำบลบ้านตาล – ตำบลโคกเพชรพัฒนา – ตำบลหัวทะเล

ตำบลเจาทอง – ตำบลบ้านเจียง – ตำบลวังทอง – ตำบลแหลมทอง

ตำบลผักปัง – ตำบลโคกสะอาด – ตำบลกวางโจน – ตำบลหนองตูม – ตำบลหนองคอนไทย – ตำบลโอโล – ตำบลบ้านแก้ง – ตำบลธาตุทอง – ตำบลกุดยม – ตำบลบ้านดอน – ตำบลบ้านเพชร 

ตำบลหนองบัวแดง – ตำบลหนองแวง – ตำบลกุดชุมแสง – ตำบลคูเมือง – ตำบลถ้ำวัวแดง – ตำบลท่าใหญ่ – ตำบลนางแดด – ตำบลวังชมภู

ตำบลหนองบัวระเหว – ตำบลวังตะเฆ่ – ตำบลห้วยแย้ – ตำบลโคกสะอาด – ตำบลโสกปลาดุก

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดชัยภูมิ

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสชัยภูมิ

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสชัยภูมิ ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ชัยภูมิ

ที่เที่ยวชัยภูมิ

มอหินขาว ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน เป็นปฏิมากรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆกลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามแปลกตา

กลุ่มหินที่มอหินขาว เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง มอหินขาว มีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกบีบอัดจนเกิดการคดโค้ง แตกหัก กัดเซาะทั้งแนวตั้งและแนวนอน สร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการของผู้พบเห็น มีความคล้ายกับ “สโตนเฮนจ์” ในประเทศอังกฤษ

มอหินขาว จึงได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “สโตนเฮนจ์เมืองไทย” กลุ่มหินมอหินขาวชุดแรกที่เราจะได้เห็นเมื่อเดินทางเข้าไปยังบริเวณของอุทยานฯ ก็คือ เสาหิน 5 ต้น เป็นหินที่สูง 12 เมตร และมีหินต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ 22 คนโอบเป็นหินที่สูง 12 เมตร และมีหินต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ 22 คนโอบ เสาหิน 5 ต้น เป็นเสาหินที่โดดเด่นที่สุด

และเป็นจุดที่ต้องห้ามพลาดของการมาเที่ยวชมที่ มอหินขาว แห่งนี้ ต่อจากหินกลุ่มนี้ ถัดไปราว 500 เมตร ก็จะเจอกับ ดงหิน แท่งหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หินที่มีรูปร่างคล้ายเจดีย์ คล้ายกระดองเต่า คล้ายรองเท้าบูท

โดยบริเวณกลุ่มหินนี้ ยังสามารถขึ้นไปชมวิวของภูเขาไกลสุดลูกหูลูกตา มอหินขาว ไม่มีบ้านพักให้บริการรวมถึงเต้นท์ให้เช่า หากใครสนใจค้างแรมต้องนำเต้นท์มาเอง สำหรับใครที่ต้องการนอนพักค้างแรมในจุดกางเต็นท์จะมีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

สรุป

รถบัสชัยภูมิ บริการครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top