บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสอุดร ครอบคลุม 20 อำเภอ

รถบัสอุดร

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสอุดร บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสอุดร รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ ได้แก่

ตำบลหมากแข้ง – ตำบลนิคมสงเคราะห์ – ตำบลบ้านขาว – ตำบลหนองบัว – ตำบลบ้านตาด – ตำบลโนนสูง – ตำบลหมูม่น – ตำบลเชียงยืน – ตำบลหนองนาคำ – ตำบลกุดสระ – ตำบลนาดี – ตำบลบ้านเลื่อม – ตำบลเชียงพิณ – ตำบลสามพร้าว – ตำบลหนองไฮ – ตำบลนาข่า – ตำบลบ้านจั่น – ตำบลหนองขอนกว้าง – ตำบลโคกสะอาด – ตำบลนากว้าง – ตำบลหนองไผ่

ตำบลบ้านผือ – ตำบลหายโศก – ตำบลเขือน้ำ – ตำบลโนนทอง – ตำบลข้าวสาร – ตำบลจำปาโมง – ตำบลกลางใหญ่ – ตำบลเมืองพาน – ตำบลคำด้วง – ตำบลคำบง – ตำบลหนองหัวคู – ตำบลบ้านค้อ – ตำบลหนองแวง

ตำบลศรีสุทโธ – ตำบลบ้านดุง – ตำบลดงเย็น – ตำบลโพนสูง – ตำบลอ้อมกอ – ตำบลบ้านจันทน์ – ตำบลบ้านชัย – ตำบลนาไหม – ตำบลถ่อนนาลับ – ตำบลวังทอง – ตำบลบ้านม่วง – ตำบลบ้านตาด – ตำบลนาคำ

ตำบลเพ็ญ – ตำบลบ้านธาตุ – ตำบลนาพู่ – ตำบลเชียงหวาง – ตำบลสุมเส้า – ตำบลนาบัว – ตำบลบ้านเหล่า – ตำบลจอมศรี – ตำบลเตาไห – ตำบลโคกกลาง – ตำบลสร้างแป้น

ตำบลกุดจับ – ตำบลปะโค – ตำบลขอนยูง – ตำบลเชียงเพ็ง – ตำบลสร้างก่อ – ตำบลเมืองเพีย – ตำบลตาลเลียน

ตำบลนางัว – ตำบลน้ำโสม – ตำบลหนองแวง – ตำบลบ้านหยวก – ตำบลโสมเยี่ยม – ตำบลศรีสำราญ – ตำบลสามัคคี

ตำบลหนองกุงทับม้า – ตำบลหนองหญ้าไซ – ตำบลบะยาว – ตำบลผาสุก – ตำบลคำโคกสูง – ตำบลวังสามหมอ

ตำบลหนองหาน – ตำบลหนองเม็ก – ตำบลพังงู – ตำบลสะแบง – ตำบลสร้อยพร้าว – ตำบลบ้านเชียง – ตำบลบ้านยา – ตำบลโพนงาม – ตำบลผักตบ – ตำบลหนองไผ่ – ตำบลดอนหายโศก – ตำบลหนองสระปลา

ตำบลหมากหญ้า – ตำบลหนองอ้อ – ตำบลอูบมุง – ตำบลกุดหมากไฟ – ตำบลน้ำพ่น – ตำบลหนองบัวบาน – ตำบลโนนหวาย – ตำบลหนองวัวซอ

ตำบลตูมใต้ – ตำบลพันดอน – ตำบลเวียงคำ – ตำบลแชแล – ตำบลเชียงแหว – ตำบลห้วยเกิ้ง – ตำบลเสอเพลอ – ตำบลสีออ – ตำบลปะโค – ตำบลผาสุก – ตำบลท่าลี่ – ตำบลกุมภวาปี – ตำบลหนองหว้า

ตำบลหนองแสง – ตำบลแสงสว่าง – ตำบลนาดี – ตำบลทับกุง

ตำบลนายูง – ตำบลบ้านก้อง – ตำบลนาแค – ตำบลโนนทอง

ตำบลศรีธาตุ – ตำบลจำปี – ตำบลบ้านโปร่ง – ตำบลหัวนาคำ – ตำบลหนองนกเขียน – ตำบลนายูง – ตำบลตาดทอง

ตำบลโนนสะอาด – ตำบลบุ่งแก้ว – ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ – ตำบลทมนางาม – ตำบลหนองกุงศรี – ตำบลโคกกลาง

ตำบลไชยวาน – ตำบลหนองหลัก – ตำบลคำเลาะ – ตำบลโพนสูง

ตำบลสร้างคอม – ตำบลเชียงดา – ตำบลบ้านยวด – ตำบลบ้านโคก – ตำบลนาสะอาด – ตำบลบ้านหินโงม

ตำบลทุ่งฝน – ตำบลทุ่งใหญ่ – ตำบลนาชุมแสง – ตำบลนาทม

ตำบลบ้านแดง – ตำบลนาทราย – ตำบลดอนกลอย

ตำบลบ้านจีต – ตำบลโนนทองอินทร์ – ตำบลค้อใหญ่ – ตำบลคอนสาย

ตำบลนาม่วง – ตำบลห้วยสามพาด – ตำบลอุ่มจาน

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดอุดรธานี

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสอุดร

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสอุดร ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.อุดรธานี

ที่เที่ยวอุดร

วัดป่าภูก้อน อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 124 กิโลเมตร จากจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง วัดป่าภูก้อน

ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้น

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด โดยวิหารของวัด มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน

ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามและแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยรอบๆ ผนังจะมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติอยู่ จึงได้ตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อน ซึ่งถือว่าเป็นผนังวิหารที่มีเอกลักษณ์

ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนมีความสวยงามและทนทานที่สุด แม้วัดแห่งนี้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดอุดรธานี

สรุป

รถบัสอุดร บริการครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดอุดรธานี ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja