บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสสุราษฎร์ธานี ครอบคลุม 17 อำเภอ

รถบัสสุราษฎร์ธานี

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสสุราษฎร์ธานี บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสสุราษฎร์ธานี รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ ได้แก่

ตำบลตลาด – ตำบลมะขามเตี้ย – ตำบลวัดประดู่ – ตำบลขุนทะเล – ตำบลบางใบไม้ – ตำบลบางชนะ – ตำบลคลองน้อย – ตำบลบางไทร – ตำบลบางโพธิ์ – ตำบลบางกุ้ง – ตำบลคลองฉนาก

ตำบลท่าทอง – ตำบลท่าทองใหม่ – ตำบลกะแดะ – ตำบลทุ่งกง – ตำบลกรูด – ตำบลช้างซ้าย – ตำบลพลายวาส – ตำบลป่าร่อน – ตำบลตะเคียนทอง – ตำบลช้างขวา – ตำบลท่าอุแท – ตำบลทุ่งรัง – ตำบลคลองสระ

ตำบลดอนสัก – ตำบลชลคราม – ตำบลไชยคราม – ตำบลปากแพรก

ตำบลตลาดไชยา – ตำบลพุมเรียง – ตำบลเลม็ด – ตำบลเวียง – ตำบลทุ่ง – ตำบลป่าเว – ตำบลตะกรบ – ตำบลโมถ่าย – ตำบลปากหมาก

ตำบลท่าชนะ – ตำบลสมอทอง – ตำบลประสงค์ – ตำบลคันธุลี – ตำบลวัง – ตำบลคลองพา

ตำบลท่าขนอน – ตำบลบ้านยาง – ตำบลน้ำหัก – ตำบลกะเปา – ตำบลท่ากระดาน – ตำบลย่านยาว – ตำบลถ้ำสิงขร – ตำบลบ้านทำเนียบ

ตำบลเขาวง – ตำบลพะแสง – ตำบลพรุไทย – ตำบลเขาพัง

ตำบลพนม – ตำบลต้นยวน – ตำบลคลองศก – ตำบลพลูเถื่อน – ตำบลพังกาญจน์ – ตำบลคลองชะอุ่น

ตำบลท่าฉาง – ตำบลท่าเคย – ตำบลคลองไทร – ตำบลเขาถ่าน – ตำบลเสวียด – ตำบลปากฉลุย

ตำบลนาสาร – ตำบลพรุพี – ตำบลทุ่งเตา – ตำบลลำพูน – ตำบลท่าชี – ตำบลควนศรี – ตำบลควนสุบรรณ –  ตำบลคลองปราบ – ตำบลน้ำพุ – ตำบลทุ่งเตาใหม่ – ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ตำบลบ้านนา – ตำบลท่าเรือ – ตำบลทรัพย์ทวี – ตำบลนาใต้

ตำบลเคียนซา – ตำบลพ่วงพรมคร – ตำบลเขาตอก – ตำบลอรัญคามวารี – ตำบลบ้านเสด็จ

ตำบลเวียงสระ – ตำบลบ้านส้อง – ตำบลคลองฉนวน – ตำบลทุ่งหลวง – ตำบลเขานิพันธ์

ตำบลอิปัน – ตำบลสินปุน  ตำบลบางสวรรค์ – ตำบลไทรขึง  ตำบลสินเจริญ  ตำบลไทรโสภา – ตำบลสาคู

ตำบลท่าข้าม  ตำบลท่าสะท้อน  ตำบลลีเล็ด  ตำบลบางมะเดื่อ  ตำบลบางเดือน  ตำบลท่าโรงช้าง – ตำบลกรูด  ตำบลพุนพิน – ตำบลบางงอน – ตำบลศรีวิชัย  ตำบลน้ำรอบ – ตำบลมะลวน  ตำบลหัวเตย  ตำบลหนองไทร – ตำบลเขาหัวควาย  ตำบลตะปาน

ตำบลสองแพรก – ตำบลชัยบุรี  ตำบลคลองน้อย  ตำบลไทรทอง

ตำบลตะกุกใต้ – ตำบลตะกุกเหนือ

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสสุราษฎร์ธานี

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสสุราษฎร์ธานี ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร

สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา”

เรียกได้ว่าเป็นเขื่อนสารพัดประโยชน์ของคนในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นแหล่งกักเก็บน้ำการชลประทานเพื่อการเพาะปลูก ช่วยลดความรุนแรงของสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่าง และก็ช่วยแก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม ทั้งนี้ประโยชน์ของเขื่อนฯ แห่งนี้ก็คือ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นมา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการออกเรือพานั่งท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความงดงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา

ซึ่งการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนฯ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวแบบเช้า-เย็นกลับ หรือเที่ยวแบบพักค้างแรมก็ได้ ซึ่งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภาจะมีแพที่พักไว้ให้บริการ และบริเวณเขื่อนรัชชประภาแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น น้ำตกแม่ยาย น้ำตกวังหิน ตั้งน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกโตนไทร

ซึ้งเป็นการท่องเที่ยวที่เหมือนได้มาชาร์จแบตให้กับร่างกาย ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นเต็มปอด สมองได้หยุดคิดเรื่องวุ่นวาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นความสุขสำราญใจจริงๆ ที่ได้มาเยือน

สรุป

รถบัสสุราษฎร์ธานี บริการครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top