บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสสุรินทร์ ครอบคลุม 17 อำเภอ

รถบัสสุรินทร์

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสสุรินทร์ บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสสุรินทร์ รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลสวาย – ตำบลตั้งใจ – ตำบลเฉนียง – ตำบลเพี้ยราม – ตำบลเทนมีย์ – ตำบลนาดี – ตำบลนาบัว – ตำบลท่าสว่าง – ตำบลเมืองที – ตำบลสลักได – ตำบลราม – ตำบลตาอ็อง – ตำบลบุฤๅษี – ตำบลสำโรง – ตำบลตระแสง – ตำบลแกใหญ่ – ตำบลแสลงพันธ์ – ตำบลนอกเมือง – ตำบลกาเกาะ – ตำบลคอโค

ตำบลกาบเชิง – ตำบลคูตัน – ตำบลด่าน – ตำบลแนงมุด – ตำบลโคกตะเคียน – ตำบลตะเคียน

ตำบลเขวาสินรินทร์ – ตำบลบึง – ตำบลตากูก – ตำบลปราสาททอง – ตำบลบ้านแร่

ตำบลจอมพระ – ตำบลบ้านผือ – ตำบลเมืองลีง – ตำบลลุ่มระวี – ตำบลกระหาด – ตำบลชุมแสง – ตำบลบุแกรง – ตำบลเป็นสุข – ตำบลหนองสนิท

ตำบลชุมพลบุรี ตำบลเมืองบัว – ตำบลนาหนองไผ่ – ตำบลสระขุด – ตำบลไพรขลา – ตำบลกระเบื้อง – ตำบลศรีณรงค์ – ตำบลหนองเรือ – ตำบลยะวึก

ตำบลท่าตูม – ตำบลบะ – ตำบลกระโพ – ตำบลหนองบัว – ตำบลพรมเทพ – ตำบลบัวโคก – ตำบโพนครก – ตำบลหนองเมธี – ตำบลเมืองแก – ตำบลทุ่งกุลา

ตำบลหนองหลวง – ตำบลคำผง – ตำบลโนน – ตำบลระเวียง – ตำบลหนองเทพ

ตำบลบัวเชด – ตำบลสะเดา – ตำบลจรัส – ตำบลตาวัง – ตำบลอาโพน – ตำบลสำเภาลูน

ตำบลกังแอน – ตำบลบ้านไทร – ตำบลทมอ – ตำบลโชคนาสาม – ตำบลไพล – ตำบลเชื้อเพลิง – ตำบลปรือ – ตำบลปราสาททนง – ตำบลทุ่งมน – ตำบลตานี – ตำบลตาเบา – ตำบลบ้านพลวง – ตำบลหนองใหญ่ –ตำบลกันตวจระมวล – ตำบลโคกยาง – ตำบลสมุด – ตำบลโคกสะอาด – ตำบลประทัดบุ

ตำบลบักได – ตำบลโคกกลาง – ตำบลจีกแดก – ตำบลตาเมียง

ตำบลรัตนบุรี – ตำบลไผ่ – ตำบลธาตุ – ตำบลเบิด – ตำบลแก – ตำบลน้ำเขียว – ตำบลดอนแรด – ตำบลกุดขาคีม – ตำบลหนองบัวทอง – ตำบลยางสว่าง – ตำบลหนองบัวบาน – ตำบลทับใหญ่

ตำบลลำดวน – ตำบลโชคเหนือ – ตำบลอู่โลก – ตำบลตรำดม – ตำบลตระเปียงเตีย

ตำบลณรงค์ – ตำบลแจนแวน – ตำบลตรวจ – ตำบลหนองแวง – ตำบลศรีสุข

ตำบลระแงง – ตำบลหนองขวาว – ตำบลตรึม – ตำบลช่างปี่ – ตำบลจารพัต – ตำบลกุดหวาย – ตำบลยาง – ตำบลขวาวใหญ่ – ตำบลแตล – ตำบลนารุ่ง – ตำบลหนองบัว – ตำบลตรมไพร – ตำบลคาละแมะ – ตำบลผักไหม –ตำบลหนองเหล็ก

ตำบลสนม – ตำบลโพนโก – ตำบลแคน – ตำบลหัวงัว – ตำบลหนองระฆัง – ตำบลหนองอียอ – ตำบลนานวน

ตำบลสังขะ – ตำบลสะกาด – ตำบลขอนแตก – ตำบลตาตุม – ตำบลดม – ตำบลทับทัน – ตำบลพระแก้ว – ตำบลตาคง – ตำบลบ้า นจารย์ – ตำบลบ้านชบ – ตำบกระเทียม – ตำบลเทพรักษา

ตำบลสำโรงทาบ – ตำบลเกาะแก้ว – ตำบลหนองไผ่ล้อม – ตำบลหมื่นศรี – ตำบลกระออม – ตำบลเสม็จ – ตำบลหนองฮะ – ตำบลสะโน – ตำบลศรีสุข – ตำบลประดู่

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดสุรินทร์

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสสุรินทร์

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสสุรินทร์ ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.สุรินทร์

ที่เที่ยวสุรินทร์

วนอุทยานพนมสวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นภูเขาทั้งสามลูกติดกันมีชื่อเรียกว่า พนมพรอล พนมเปร๊าะ และพนมสรัย และเป็นผืนป่าขนาดเล็กไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม

ผู้ที่มาเยือนเขาพนมสวายจะได้สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล อัฐิหลวงปู่ดุล อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน รอยพระพุทธบาทจำลอง ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์

สัมผัสกับบรรยากาศของความเขียวขจี จุดแรกที่จะได้พบ คือ ซุ้มประตู เป็นซุ้มที่สลักลวดลายสวยงาม จากนั้นจะมีทางเมตร เพื่อไปสักการะพระพุทธสุรินทรมงคล ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีขาวปางประทานพรและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองสุรินทร์

โดยนักท่องเที่ยวจะขับรถขึ้นไปอีก 300 เมตรหรือจะเลือกวิธีเดินขึ้นบันไดเพื่อชมธรรมชาติระหว่าทางก็ได้จำนวน 200 ขั้น ระหว่างทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1080 ใบ ให้ผู้มาเยือนเคาะเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเดินขึ้นไปจะพบกับศาลาหลังเล็กหลังหนึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำ อยู่ด้านหน้าของพระพุทธสุรินทร์มงคล เป็นศาลาที่สร้างด้วยลวดลายสลักงดงามศิลปะแบบขอมโบราณ หากใครที่ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดสุริทร์ขอแนะนำ วนอุทยานพนมสวาย เป็นสถานที่สงบและร่มเย็นอีกหนึ่งที่ก็ว่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์

สรุป

รถบัสสุรินทร์ บริการครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top