บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสสงขลา ครอบคลุม 16 อำเภอ

รถบัสสงขลา

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสสงขลา บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสสงขลา รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ได้แก่

ตำบลบ่อยาง – ตำบลเขารูปช้าง – ตำบลเกาะแต้ว – ตำบลพะวง – ตำบลทุ่งหวัง – ตำบลเกาะยอ

ตำบลเกาะใหญ่ – ตำบลโรง – ตำบลเชิงแส – ตำบลกระแสสินธุ์ 

ตำบลคลองหอยโข่ง – ตำบลทุ่งลาน – ตำบลโคกม่วง – ตำบลคลองหลา

ตำบลรัตภูมิ – ตำบลควนโส – ตำบลห้วยลึก – ตำบลบางเหรียง 

ตำบลบ้านนา – ตำบลป่าชิง – ตำบลสะพานไม้แก่น – ตำบลสะกอม – ตำบลนาหว้า – ตำบลนาทับ – ตำบลน้ำขาว – ตำบลขุนตัดหวาย – ตำบลท่าหมอไทร – ตำบลจะโหนง – ตำบลคู – ตำบลแค – ตำบลคลองเปียะ – ตำบลตลิ่งชัน

ตำบลเทพา – ตำบลปากบาง – ตำบลเกาะสะบ้า – ตำบลลำไพล – ตำบลท่าม่วง – ตำบลวังใหญ่ – ตำบลสะกอม

ตำบลนาทวี – ตำบลฉาง – ตำบลนาหมอศรี – ตำบลคลองทราย – ตำบลปลักหนู – ตำบลท่าประดู่ – ตำบลสะท้อน – ตำบลทับช้าง – ตำบลประกอบ – ตำบลคลองกวาง 

ตำบลนาหม่อม – ตำบลพิจิตร – ตำบลทุ่งขมิ้น – ตำบลคลองหรัง

ตำบลบางกล่ำ – ตำบลท่าช้าง – ตำบลแม่ทอม – ตำบลบ้านหาร 

ตำบลระโนด – ตำบลคลองแดน – ตำบลตะเครียะ – ตำบลท่าบอน – ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลบ่อตรุ – ตำบลปากแตระ – ตำบลพังยาง – ตำบลระวะ – ตำบลวัดสน – ตำบลบ้านขาว – ตำบลแดนสงวน

ตำบลกำแพงเพชร – ตำบลท่าชะมวง – ตำบลคูหาใต้ – ตำบลควนรู – ตำบลเขาพระ

ตำบลจะทิ้งพระ – ตำบลกระดังงา – ตำบลสนามชัย – ตำบลดีหลวง – ตำบลชุมพล – ตำบลคลองรี13 – ตำบลคูขุด – ตำบลท่าหิน – ตำบลวัดจันทร์ – ตำบลบ่อแดง – ตำบลบ่อดาน

ตำบลสะเดา – ตำบลปริก – ตำบลพังลา – ตำบลสำนักแต้ว – ตำบลทุ่งหมอ – ตำบลท่าโพธิ์ – ตำบลปาดังเบซาร์ – ตำบลสำนักขาม – ตำบลเขามีเกียรติ

ตำบลสะบ้าย้อย – ตำบลทุ่งพอ – ตำบลเปียน – ตำบลบ้านโหนด – ตำบลจะแหน – ตำบลคูหา – ตำบลเขาแดง – ตำบลบาโหย – ตำบลธารคีรี

ตำบลชิงโค – ตำบลสทิงหม้อ – ตำบลทำนบ – ตำบลรำแดง – ตำบลวัดขนุน – ตำบลชะแล้ – ตำบลปากรอ – ตำบลป่าขาด – ตำบลหัวเขา – ตำบลบางเขียด – ตำบลม่วงงาม

ตำบลหาดใหญ่ – ตำบลควนลัง – ตำบลคูเต่า – ตำบลคอหงส์ – ตำบลคลองแห – ตำบลคลองอู่ตะเภา – ตำบลฉลุง – ตำบลทุ่งใหญ่ – ตำบลทุ่งตำเสา – ตำบลท่าข้าม – ตำบลน้ำน้อย – ตำบลบ้านพรุ – ตำบลพะตง

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดสงขลา

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสสงขลา

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสสงขลา ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.สงขลา

แหลมสมิหลา หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แหลมหิน อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก บน.๕๖ฯ ประมาณ ๔๐ กม.

ทิวสนร่มรื่น ชายทะเลเมืองสงขลาซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติที่ต้อนรับผู้มาเยือนเรื่อยมาจนปัจจุบันหาดสมิหลาอยู่ทางตอนเหนือของชายทะเลเมืองสงขลาถัดจากแหลมสนอ่อนทอดยาวไปจรดแหลมสมิหลาที่อยู่ท้ายหาดทางด้านใต้

เป็นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ดี และมีจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์ของเกาะหนู เกาะแมวเป็นฉากหลัง มีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมจะไปถ่ายภาพคู่กับนางเงือก โดย “นางเงือกทอง” ถูกสร้างขึ้นตามนิยายปรัมปราของไทยโบราณ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) ได้เล่าว่า

มีนางเงือกมานั่งหวีผมบนชายหาดด้วยหวีทองคำอยู่เป็นประจำ จนวันหนึ่งมีชายชาวประมงเดินผ่านมาเจอ เลยทำให้นางเงือกตกใจ รีบหนีลงทะเล โดยลืมหวีทองคำทิ้งไว้ ชาวประมงเลยก็เก็บหวีเอาไว้และรอคอยนางเงือกที่หาดนี้ แต่นางเงือกก็ไม่เคยปรากฎตัวขึ้นอีกเลยตั้งแต่นั้นมา

นอกจากนั้นก็ยังมี สัญลักษณ์อีกอย่างคือ รูปปั้นหนูและแมว ที่เป็นตัวแทนของเกาะใกล้ๆ หาดสมิหลา นั่นก็คือ เกาะหนู และ เกาะแมว อีกด้วย โดยบรรยากาศรอบๆ ของชายหาดที่นี่จะเงียบสงบ เหมาะสำหรับมาพักผ่อนชมวิว และเล่นน้ำทะเลกันได้แบบชิลๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดสงขลา

สรุป

รถบัสสงขลา บริการครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top