บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสอุบล ครอบคลุม 25 อำเภอ

รถบัสอุบล

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสอุบล บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสอุบล รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลหนองบ่อ – ตำบลหัวเรือ – ตำบลไร่น้อย – ตำบลหนองขอน – ตำบลกระโสบตำบลปทุม – ตำบลกุดลาด – ตำบลขามใหญ่ – ตำบลขี้เหล็ก – ตำบลแจระแม – ตำบลปะอาว

ตำบลนาคำ – ตำบลตะบ่าย – ตำบลแก้งกอก – ตำบลคำไหล – ตำบลเอือดใหญ่ – ตำบลหนามแท่ง – ตำบลวาริน – ตำบลนาเลิน – ตำบลลาดควาย – ตำบลดอนใหญ่ – ตำบลสงยาง

ตำบลโขงเจียม – ตำบลห้วยยาง – ตำบลนาโพธิ์กลาง – ตำบลหนองแสงใหญ่ – ตำบลห้วยไผ่

ตำบลเขื่องใน – ตำบลธาตุน้อย – ตำบลสร้างถ่อ – ตำบลบ้านไทย – ตำบลค้อทอง – ตำบลบ้านกอก – ตำบลก่อเอ้ – ตำบลกลางใหญ่ – ตำบลหัวดอน – ตำบลโนนรัง – ตำบลชีทวน – ตำบลยางขี้นก – ตำบลท่าไห – ตำบลศรีสุข – ตำบลนาคำใหญ่ – ตำบลสหธาตุ – ตำบลแดงหม้อ – ตำบลหนองเหล่า

ตำบลขมราฐ – ตำบลขามป้อม – ตำบลเจียด – ตำบลหนองผือ – ตำบลนาแวง – ตำบลแก้งเหนือ – ตำบลหนองนกทา – ตำบลหนองสิม – ตำบลหัวนา

ตำบลเมืองเดช – ตำบลนาส่วง – ตำบลนาเจริญ – ตำบลทุ่งเทิง – ตำบลสมสะอาด – ตำบลกุดประทาย – ตำบลตบหู – ตำบลกลาง – ตำบลแก้ง – ตำบลท่าโพธิ์ศรี – ตำบลบัวงาม – ตำบลคำครั่ง – ตำบลนากระแซง – ตำบลโพนงาม – ตำบลป่าโมง – ตำบลโนนสมบูรณ์

ตำบลนาจะหลวย – ตำบลโนนสมบูรณ์ – ตำบลพรสวรรค์ – ตำบลบ้านตูม – ตำบลโสกแสง – ตำบลโนนสวรรค์

ตำบลโซง – ตำบลยาง – ตำบลโดมประดิษฐ์ – ตำบลบุเปือย –  ตำบลสีวิเชียร – ตำบลยางใหญ่  – ตำบลเก่าขาม

ตำบลโพนงาม – ตำบลหนองสะโน – ตำบลห้วยข่า – ตำบลโนนค้อ – ตำบลคอแลน – ตำบลบัวงาม – ตำบลนาโพธิ์ – ตำบลบ้านแมด

ตำบลขุหลุ – ตำบลไหล่ทุ่ง – ตำบลกระเดียน – ตำบลเป้า – ตำบลเกษม – ตำบลเซเป็ด – ตำบลกุศกร – ตำบลสะพือ – ตำบลขามเปี้ย – ตำบลหนองเต่า – ตำบลคอนสาย – ตำบลถ้ำแข้ – ตำบลโคกจาน – ตำบลท่าหลวง – ตำบลนาพิน – ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา – ตำบลนาสะไม – ตำบลกุดยาลวน – ตำบลโนนกุง – ตำบลบ้านแดง – ตำบลตระการพืชผล – ตำบลคำเจริญ – ตำบลตากแดด

ตำบลข้าวปุ้น – ตำบลโนนสวาง – ตำบลแก่งเค็ง – ตำบลกาบิน – ตำบลหนองทันน้ำ

ตำบลม่วงสามสิบ – ตำบลหนองไข่นก – ตำบลเหล่าบก – ตำบลหนองเหล่า – ตำบลดุมใหญ่ – ตำบลหนองฮาง – ตำบลหนองช้างใหญ่ – ตำบลยางโยภาพ – ตำบลหนองเมือง – ตำบลไผ่ใหญ่ – ตำบลเตย – ตำบลนาเลิง – ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม – ตำบลโพนแพง

ตำบลวารินชำราบ – ตำบลคำขวาง – ตำบลธาตุ – ตำบลโพธิ์ใหญ่ – ตำบลท่าลาด – ตำบลแสนสุข – ตำบลโนนโหนน – ตำบลหนองกินเพล – ตำบลคูเมือง – ตำบลโนนผึ้ง – ตำบลสระสมิง – ตำบลเมืองศรีไค – ตำบลคำน้ำแซบ – ตำบลห้วยขะยุง – ตำบลบุ่งหวาย – ตำบลบุ่งไหม

ตำบลพิบูล – ตำบลโพธิ์ศรี – ตำบลกุดชมภู – ตำบลระเว – ตำบลดอนจิก – ตำบลไร่ใต้ – ตำบลทรายมูล – ตำบลหนองบัวฮี – ตำบลนาโพธิ์ – ตำบลอ่างศิลา – ตำบลโนนกลาง – ตำบลโนนกาหลง – ตำบลโพธิ์ไทร – ตำบลบ้านแขม

ตำบลตาลสุม – ตำบลสำโรง – ตำบลจิกเทิง – ตำบลหนองกุง – ตำบลนาคาย – ตำบลคำหว้า

ตำบลโพธิ์ไทร – ตำบลม่วงใหญ่ – ตำบลสำโรง – ตำบลสองคอน – ตำบลสารภี – ตำบลเหล่างาม

ตำบลสำโรง – ตำบลโคกสว่าง – ตำบลโคกก่อง – ตำบลโนนกลาง – ตำบลหนองไฮ – ตำบลบอน – ตำบลค้อน้อย – ตำบลขามป้อม – ตำบลโนนกาเล็น

ตำบลดอนมดแดง – ตำบลเหล่าแดง – ตำบลท่าเมือง – ตำบลคำไฮใหญ่

ตำบลคันไร่ – ตำบลช่องเม็ก – ตำบลโนนก่อ – ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย – ตำบลฝางคำ – ตำบลคำเขื่อนแก้ว

ตำบลหนองอ้ม – ตำบลนาเกษม – ตำบลกุดเรือ – ตำบลโคกชำแระ – ตำบลนาห่อม

ตำบลนาเยีย – ตำบลนาดี – ตำบลนาเรือง

ตำบลนาตาล – ตำบลพะลาน – ตำบลกองโพน – ตำบลพังเคน

ตำบลเหล่าเสือโก้ก – ตำบลโพนเมือง – ตำบลแพงใหญ่ – ตำบลหนองบก

ตำบลแก่งโดม – ตำบลท่าช้าง – ตำบลบุ่งมะแลง – ตำบลสว่าง

ตำบลตาเกา – ตำบลไพบูลย์ – ตำบลขี้เหล็ก – ตำบลโคกสะอาด

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดอุบลราชธานี

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสอุบล

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสอุบล ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.อุบลราชธานี

สามพันโบก ตั้งอยู่ที่ บริเวณบ้านสองคอน เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ "สามพันโบก" เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะกลายเป็นแอ่งและหลุดโดยแม่น้ำโขงที่กัดเซาะแก่งหินในช่วงฤดูน้ำหลากทุกๆปี ที่ทำให้เกิดเป็นแอ่งมากมายกว่า 3,000 โบก

และฝั่งตรงข้างที่ห่างไปไม่กี่เมตรก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานั้นคือประเทศลาว สามพันโบก มีลักษณะคล้ายหาดชมดาวที่อำเภอนาตาล คำว่า “โบก” หมายถึง “แอ่ง” หรือ “บ่อน้ำลึก” จะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งยามที่แม่น้ำโขงลดระดับลง ตั้งแต่เดือนธันวาคม-พฤษภาคม ชาวบ้านเรียกว่า “แกรนด์แคนยอนน้ำโขง”

ทางเข้าแก่งสามพันโบกจะพบก้อนหินลักษณะคล้ายหัวสุนัข ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า มีเจ้าเมืองเป็นผู้เรืองอำนาจประทับใจความงามของสามพันโบก

จึงได้ส่งเสนามาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองคำ จึงให้สุนัขเฝ้าทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นสมบัติเกิดความโลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอื่น สุนัขผู้ภักดีก็เฝ้ารออยู่ตรงนั้นจนตาย”

บางตำนานก็ว่า “ลูกพญานาคในลำน้ำโขงเป็นผู้ขุดเพื่อให้เกิดลำน้ำอีกสายหนึ่ง และได้ให้สุนัขเฝ้าทางเข้าระหว่างการขุดจนกระทั่งสุนัขได้ตายลง กลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด สามพันโบกได้เห็นความงามของธรรมชาติแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวลาวริมฝั่งโขงและได้สัมผัสแอ่งน้ำที่มีลักษณะใหญ่เล็กตามโขดหินริมหน้าผา ซึ่งจะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ออกมาเป็นของขวัญ

สรุป

รถบัสอุบล บริการครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top