บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสนครปฐม ครอบคลุม 7 อำเภอ

รถบัสนครปฐม

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสนครปฐม บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสนครปฐม รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่

ตำบลพระปฐมเจดีย์ – ตำบลบางแขม – ตำบลพระประโทน – ตำบลธรรมศาลา – ตำบลตาก้อง – ตำบลมาบแค – ตำบลสนามจันทร์ – ตำบลดอนยายหอม – ตำบลถนนขาด – ตำบลบ่อพลับ – ตำบลนครปฐม – ตำบลวังตะกู – ตำบลหนองปากโลง – ตำบลสามควายเผือก – ตำบลทุ่งน้อย – ตำบลหนองดินแดง – ตำบลวังเย็น – ตำบลโพรงมะเดื่อ – ตำบลลำพยา – ตำบลสระกะเทียม – ตำบลสวนป่าน – ตำบลห้วยจระเข้ – ตำบลทัพหลวง – ตำบลหนองงูเหลือม – ตำบลบ้านยาง

ตำบลทุ่งกระพังโหม – ตำบลกระตีบ – ตำบลทุ่งลูกนก – ตำบลห้วยขวาง – ตำบลทุ่งขวาง – ตำบลสระสี่มุม – ตำบลทุ่งบัว – ตำบลดอนข่อย – ตำบลสระพัฒนา – ตำบลห้วยหมอนทอง – ตำบลห้วยม่วง – ตำบลกำแพงแสน – ตำบลรางพิกุล – ตำบลหนองกระทุ่ม – ตำบลวังน้ำเขียว

ตำบลนครชัยศรี – ตำบลบางกระเบา – ตำบลวัดแค – ตำบลท่าตำหนัก – ตำบลบางแก้ว – ตำบลท่ากระชับ – ตำบลขุนแก้ว – ตำบลท่าพระยา – ตำบลเพนียด – ตำบลบางระกำ – ตำบลโคกพระเจดีย์ – ตำบลศีรษะทอง – ตำบลแหลมบัว – ตำบลศรีมหาโพธิ์ – ตำบลสัมปทวน – ตำบลวัดสำโรง – ตำบลดอนแฝก – ตำบลห้วยพลู – ตำบลวัดละมุด – ตำบลบางพระ – ตำบลบางแก้วฟ้า – ตำบลลานตากฟ้า – ตำบลงิ้วราย – ตำบลไทยาวาส

ตำบลสามง่าม – ตำบลห้วยพระ – ตำบลลำเหย – ตำบลดอนพุทรา – ตำบลบ้านหลวง – ตำบลดอนรวก – ตำบลห้วยด้วน – ตำบลลำลูกบัว

ตำบลบางเลน – ตำบลบางปลา – ตำบลบางหลวง – ตำบลบางภาษี – ตำบลบางระกำ – ตำบลบางไทรป่า – ตำบลหินมูล – ตำบลไทรงาม – ตำบลดอนตูม – ตำบลนิลเพชร – ตำบลบัวปากท่า – ตำบลคลองนกกระทุง – ตำบลนราภิรมย์ – ตำบลลำพญา – ตำบลไผ่หูช้าง

ตำบลท่าข้าม – ตำบลทรงคะนอง – ตำบลหอมเกร็ด – ตำบลบางเตย – ตำบลสามพราน – ตำบลบางช้าง – ตำบลไร่ขิง – ตำบลท่าตลาด – ตำบลกระทุ่มล้ม – ตำบลกระทุ่มล้ม – ตำบลคลองใหม่ – ตำบลบางกระทึก – ตำบลตลาดจินดา – ตำบลยายชา – ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลอ้อมใหญ่

ตำบลศาลายา – ตำบลคลองโยง – ตำบลมหาสวัสดิ์

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดนครปฐม

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสนครปฐม

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสนครปฐม ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.นครปฐม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จังหวัดนครปฐม ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านหน้าของเมืองมายา จะมีอาคารไม้สีแดง ซึ่งเป็นที่ติดต่อสอบถามข้อมูล และลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ขายสินค้าที่ระลึก พวงกุญแจ กระเป๋าผ้า เสื้อ แสตมป์ แก้วน้ำ ร่ม ฯลฯ

รวมทั้งดีวีดีภาพยนตร์ ตลอดจนหนังสือและวารสารที่จัดพิมพ์โดยหอภาพยนตร์ จำลองอุปกรณ์การถ่ายหนัง นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ของไทยแห่งเดียวในประเทศที่รวบรวมข้อมูลและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน หอภาพยนตร์ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกวัฒนธรรมของชาติไทย

การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง รวมฉากสถานที่ และเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลกไว้ อาทิ มงคลบริษัท สถานีรถไฟศินิมา ร้านถ้ำมอง คิเนโตสโคป กร็องด์ คาเฟ่ เป็นต้น หอภาพยนตร์แห่งนี้ยังมีโรงภาพยนต์จำรองหลายที่

อาทิ โรงหนังตังค์แดง ที่จำลองโรงหนังถาวรแรกในโลกถูกดัดแปลงขึ้นจากห้องแถวหลาย ๆ ห้องทำเป็นโรงมหรสพ โรงละครมงคลบริษัท เป็นโรงละครสมัยรัชกาลที่ 5 ของหม่อมเจ้าอลังการ ชาวบางกอกเรียกกันว่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ เปิดกิจการเมื่อ พ.ศ. 2439 เป็นโรงมหรสพที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม

มายาพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของหอภาพยนต์ตั้งอยู่ในมงคลบริษัท ประตูสามยอดอดีตเป็นย่านชุมชนการค้าที่คึกคัก มีทั้งโรงบ่อน โรงหวย โรงมหรสพ และที่หลังโรงหวยริมประตูสามยอด เป็นที่ตั้งของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ สถานที่จัดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในสยาม

นับว่าเป็นหลักหมายเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย รถหนังขายยามหรสพยอดนิยมของชาวบ้านทุกท้องถิ่นทั่วประเทศที่เฟื่องฟูอย่างยิ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โรงถ่ายแบล็คมารีอา เป็นนิทรรศการกลางแจ้งจำลองโรงถ่ายหนังแห่งแรกของโลกแบล็คมารีอา” ของโทมัส เอดิสัน

ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตภาพยนตร์ป้อนฉายในร้านถ้ำมอง คิเนโตสโคป โรงแรมสคริบ สถานที่ซึ่งพี่น้องลูมิแอร์นำประดิษฐกรรมภาพยนตร์ของพวกเขาฉายภาพยนตร์ขึ้นจอเก็บค่าดูเป็นครั้งแรก ร้านถ้ำมองคิเนโตสโคป เป็นต้น ซึ่งสถานที่มากมายที่กล่าวมานี้จัดไว้ที่ หอภาพยนตร์ จังหวัดนครปฐม ที่เดียวของไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดนครปฐม

สรุป

รถบัสนครปฐม บริการครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top