บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสสระบุรี ครอบคลุม 13 อำเภอ

ที่เที่ยวสระบุรี

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสสระบุรี บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสสระบุรี รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ได้แก่

ตำบลปากเพรียว – ตำบลดาวเรือง – ตำบลนาโฉง – ตำบลโคกสว่าง – ตำบลหนองโน – ตำบลหนองยาว – ตำบลปากข้าวสาร – ตำบลหนองปลาไหล – ตำบลกุดนกเปล้า – ตำบลตลิ่งชัน – ตำบลตะกุด

ตำบลแก่งคอย – ตำบลทับกวาง – ตำบลตาลเดี่ยว – ตำบลห้วยแห้ง – ตำบลท่าคล้อ – ตำบลหินซ้อน – ตำบลบ้านธาตุ – ตำบลบ้านป่า – ตำบลท่าตูม – ตำบลชะอม – ตำบลสองคอน – ตำบลเตาปูน – ตำบลชำผักแพว – ตำบลท่ามะปราง

ตำบลหนองแค – ตำบลกุ่มหัก – ตำบลคชสิทธิ์ – ตำบลโคกตูม – ตำบลโคกแย้ – ตำบลบัวลอย – ตำบลไผ่ต่ำ – ตำบลโพนทอง – ตำบลห้วยขมิ้น – ตำบลห้วยทราย – ตำบลหนองไข่น้ำ – ตำบลหนองแขม – ตำบลหนองจิก – ตำบลหนองจระเข้ – ตำบลหนองนาก – ตำบลหนองปลาหมอ – ตำบลหนองปลิง – ตำบลหนองโรง

ตำบลหนองหมู – ตำบลบ้านลำ – ตำบลคลองเรือ – ตำบลวิหารแดง – ตำบลหนองสรวง – ตำบลเจริญธรรม

ตำบลหนองแซง – ตำบลหนองควายโซ – ตำบลหนองหัวโพ – ตำบลหนองสีดา – ตำบลหนองกบ – ตำบลไก่เส่า – ตำบลโคกสะอาด – ตำบลม่วงหวาน

ตำบลบ้านหมอ – ตำบลบางโขมด – ตำบลสร่างโศก – ตำบลตลาดน้อย – ตำบลหรเทพ – ตำบลโคกใหญ่ – ตำบลไผ่ขวาง – ตำบลบ้านครัว – ตำบลหนองบัว

ตำบลดอนพุด – ตำบลไผ่หลิ่ว – ตำบลบ้านหลวง – ตำบลดงตะงาว

ตำบลหนองโดน – ตำบลบ้านกลับ – ตำบลดอนทอง – ตำบลบ้านโปร่ง

ตำบลพระพุทธบาท – ตำบลขุนโขลน – ตำบลธารเกษม – ตำบลนายาว – ตำบลพุคำจาน – ตำบลเขาวง – ตำบลห้วยป่าหวาย – ตำบลพุกร่าง – ตำบลหนองแก

ตำบลเสาไห้ – ตำบลบ้านยา – ตำบลหัวปลวก -ตำบลงิ้วงาม – ตำบลศาลารีไทย – ตำบลต้นตาล – ตำบลท่าช้าง – ตำบลพระยาทด – ตำบลม่วงงาม – ตำบลเริงราง – ตำบลเมืองเก่า – ตำบลสวนดอกไม้

ตำบลมวกเหล็ก – ตำบลมิตรภาพ – ตำบลหนองย่างเสือ – ตำบลลำสมพุง – ตำบลลำพญากลาง – ตำบลซับสนุ่น

ตำบลแสลงพัน – ตำบลคำพราน – ตำบลวังม่วง

ตำบลเขาดินพัฒนา – ตำบลบ้านแก้ง – ตำบลผึ้งรวง – ตำบลพุแค – ตำบลห้วยบง – ตำบลหน้าพระลาน

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดสระบุรี

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสสระบุรี

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสสระบุรี ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.สระบุรี

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวชื่นชม ความงามของธรรมชาติหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ภายในฟาร์มอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ นั่งรถไฟ ดื่มนม ชมฟาร์ม รีดนมและป้อนนมแม่โค ชมการแสดงคาวบอย การแสดงม้า และกิจกรรม ดื่มนมชมดาว ที่แฟนนมวัวแดงคงจะถูกอกถูกใจไม่น้อย เพราะนอกจากจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีเมนูนมทั้งหลายพร้อมเสิร์ฟ ให้เลือกทานแลซื้อหากลับบ้านจนจุใจเลยทีเดียว

ที่มาของฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค โดยเมื่อ 16 มกราคม 2505 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช กับกษัตริย์ของประเทศเดนมาร์คในขณะนั้น ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารฟาร์ม 1962 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ในปัจจุบัน

จากจุดเริ่มต้นที่เป็นความร่วมมือ ทางรัฐบาลเดนมาร์คได้ส่งคนมาดำเนินงาน จัดการ ตลอดจนช่วยให้ความรู้ วางระบบเพื่อให้กิจการฟาร์มโคนมดำเนินอยู่ได้ จนกระทั่ง 9 ปีผ่านไปจึงได้มอบกิจการฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ให้รัฐบาลไทยเป็นผู้บริหารต่อ

ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่า ทำไมกิจการโคนม ที่ขึ้นกับรัฐบาล จึงมีคำว่าเดนมาร์คต่อท้ายอยู่ด้วย ได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดสระบุรี

สรุป

รถบัสสระบุรี บริการครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top