บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสนครสวรรค์ ครอบคลุม 15 อำเภอ

รถบัสนครสวรรค์

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสนครสวรรค์ บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสนครสวรรค์ รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ ได้แก่

ตำบลปากน้ำโพ – ตำบลกลางแดด – ตำบลเกรียงไกร – ตำบลแควใหญ่ – ตำบลตะเคียนเลื่อน – ตำบลนครสวรรค์ตก – ตำบลนครสวรรค์ออก – ตำบลบางพระหลวง – ตำบลบางม่วง – ตำบลบ้านแก่ง – ตำบลพระนอน – ตำบลวัดไทรย์ – ตำบลหนองกรด – ตำบลหนองกระโดน – ตำบลหนองปลิง – ตำบลบึงเสนาท

โกรกพระ – ยางตาล – บางมะฝ่อ – บางประมุง – นากลาง – ศาลาแดง – เนินกว้าว – เนินศาลา – หาดสูง

ตำบลชุมแสง – ตำบลทับกฤช – ตำบลพิกุล – ตำบลเกยไชย – ตำบลท่าไม้ – ตำบลบางเคียน – ตำบลหนองกระเจา – ตำบลพันลาน – ตำบลไผ่สิงห์ – ตำบลโคกหม้อ – ตำบลฆะมัง – ตำบลทับกฤชใต้

ตำบลหนองบัว – ตำบลหนองกลับ – ตำบลธารทหาร – ตำบลห้วยร่วม – ตำบลห้วยถั่วใต้ – ตำบลห้วยถั่วเหนือ – ตำบลห้วยใหญ่ – ตำบลทุ่งทอง – ตำบลวังบ่อ

ตำบลท่างิ้ว – ตำบลบางตาหงาย – ตำบลหูกวาง – ตำบลอ่างทอง – ตำบลบ้านแดน – ตำบลบางแก้ว – ตำบลตาขีด – ตำบลตาสัง – ตำบลด่านช้าง – ตำบลหนองกรด – ตำบลหนองตางู – ตำบลบึงปลาทู – ตำบลเจริญผล

ตำบลมหาโพธิ – ตำบลเก้าเลี้ยว – ตำบลหนองเต่า – ตำบลเขาดิน – ตำบลหัวดง

ตำบลตาคลี – ตำบลช่องแค – ตำบลจันเสน – ตำบลห้วยหอม – ตำบลหัวหวาย – ตำบลหนองโพ – ตำบลหนองหม้อ – ตำบลสร้อยทอง – ตำบลลาดทิพรส – ตำบลพรหมนิมิต

ตำบลท่าตะโก – ตำบลพนมรอก – ตำบลหัวถนน – ตำบลสายลำโพง – ตำบลวังมหากร – ตำบลดอนคา – ตำบลทำนบ – ตำบลวังใหญ่ – ตำบลพนมเศษ – ตำบลหนองหลวง

ตำบลโคกเดื่อ – ตำบลสำโรงชัย – ตำบลวังน้ำลัด – ตำบลตะคร้อ – ตำบลโพธิ์ประสาท – ตำบลวังข่อย – ตำบลนาขอม – ตำบลไพศาลี

ตำบลพยุหะ – ตำบลเนินมะกอก – ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว – ตำบลม่วงหัก – ตำบลยางขาว – ตำบลย่านมัทรี – ตำบลเขาทอง – ตำบลท่าน้ำอ้อย – ตำบลน้ำทรง – ตำบลเขากะลา – ตำบลสระทะเล

ตำบลลาดยาว – ตำบลห้วยน้ำหอม – ตำบลวังม้า – ตำบลวังเมือง – ตำบลสร้อยละคร – ตำบลมาบแก – ตำบลหนองยาว – ตำบลหนองนมวัว – ตำบลบ้านไร่ – ตำบลเนินขี้เหล็ก – ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ – ตำบลสระแก้ว

ตำบลตากฟ้า – ตำบลลำพยนต์ – ตำบลสุขสำราญ – ตำบลหนองพิกุล – ตำบลพุนกยูง – ตำบลอุดมธัญญา – ตำบลเขาชายธง

ตำบลแม่วงก์ – ตำบลแม่เล่ย์ – ตำบลวังซ่าน – ตำบลเขาชนกัน

ตำบลแม่เปิน   

ตำบลชุมตาบง – ตำบลปางสวรรค์

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดนครสวรรค์

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสนครสวรรค์

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสนครสวรรค์ ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.นครสวรรค์

ที่เที่ยวนครสวรรค์

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ที่ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ สร้างขึ้นเป็นรูปทรงเรือกระแชง หรือเรือเอี้ยมจุ๊น

ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต ตัวเรือสีส้มขนาดกว้าง 35.5 เมตร ยาว 49 เมตร ภายในก็จะมีอุโมงค์ปลายาวกว่า 24 เมตร ตัวอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ภายในตัวอาคารชั้นที่ 1 ประกอบด้วยอุโมงค์ปลา ความยาว 105 เมตร แสดงปลาน้ำจืดหลากหลายพันธุ์ อาทิ ปลากระเบนราหูน้ำจืด ปลาบึก ปลาสะตือ แรดดำ สวายเผือกตาแดง ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ซิวอ้าว และปลาม้า

นอกจากยังมีอุโมงค์ชมปลาขนาดใหญ่ยาวถึง 24 เมตร และตู้แสดงพันธุ์ปลารอบ ๆ อุโมงค์กว่า 33 ตู้ ประกอบด้วยปลาหายากและปลาสวยงามนานาชนิด เช่น ปลาตามิน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากระโห้ไทย ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทองทรงเครื่อง และปลากาแดง

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับฉลามกบและเม่นทะเลที่บ่อปลา Touch Pool อย่างใกล้ชิด และมีตู้ปลาน้ำเค็มที่จัดแสดงห้องโถงด้านหน้าอุโมงค์ให้ผู้สนใจพันธุ์ปลาน้ำเค็มก่อนเข้าอุโมงค์ปลา ชั้นที่ 2 เป็นห้องเกียรติคุณ จัดแสดงรายนามผู้ร่วมวางศิลาฤกษ์ห้องนิทรรศการ

ประกอบด้วย อุปกรณ์การจับปลา พรรณไม้น้ำ และพันธุ์ปลาสวยงาม ชมวิวรอบเรือ มีกล้องส่องนกไว้บริการอีกด้วย การแสดงโชว์พิเศษ เช่น โชว์การดำน้ำให้อาหารปลา

ทั้งนี้อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีห้องอาหาร ร้านขายของที่ระลึกไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวอีกมาก

สรุป

รถบัสนครสวรรค์ บริการครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top