บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสเชียงใหม่ ครอบคลุม 25 อำเภอ

รถบัสเชียงใหม่

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสเชียงใหม่ บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสเชียงใหม่ รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ได้แก่

ตำบลศรีภูมิ – ตำบลพระสิงห์ – ตำบลหายยา – ตำบลช้างม่อย – ตำบลช้างคลาน – ตำบลวัดเกต – ตำบลช้างเผือก – ตำบลสุเทพ – ตำบลแม่เหียะ – ตำบลป่าแดด – ตำบลหนองหอย – ตำบลท่าศาลา – ตำบลหนองป่าครั่ง – ตำบลฟ้าฮ่าม – ตำบลป่าตัน – ตำบลสันผีเสื้อ

ตำบลบ้านหลวง – ตำบลข่วงเปา – ตำบลสบเตี๊ยะ – ตำบลบ้านแปะ – ตำบลดอยแก้ว – ตำบลแม่สอย

ตำบลช่างเคิ่ง – ตำบลท่าผา – ตำบลบ้านทับ – ตำบลแม่ศึก – ตำบลแม่นาจร – ตำบลปางหินฝน – ตำบลกองแขก

ตำบลเชียงดาว – ตำบลเมืองนะ – ตำบลเมืองงาย – ตำบลแม่นะ – ตำบลเมืองคอง – ตำบลปิงโค้ง – ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลเชิงดอย – ตำบลสันปูเลย – ตำบลลวงเหนือ – ตำบลป่าป้อง – ตำบลสง่าบ้าน – ตำบลป่าลาน – ตำบลตลาดขวัญ – ตำบลสำราญราษฎร์ – ตำบลแม่คือ – ตำบลตลาดใหญ่ – ตำบลแม่ฮ้อยเงิน – ตำบลแม่โป่ง – ตำบลป่าเมี่ยง – ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลสันมหาพน – ตำบลแม่แตง – ตำบลขี้เหล็ก – ตำบลช่อแล – ตำบลแม่หอพระ – ตำบลสบเปิง – ตำบลสันป่ายาง – ตำบลบ้านเป้า – ตำบลป่าแป๋ – ตำบลเมืองก๋าย – ตำบลบ้านช้าง – ตำบลกื้ดช้าง – ตำบลอินทขิล

ตำบลริมใต้ – ตำบลริมเหนือ – ตำบลสันโป่ง – ตำบลขี้เหล็ก – ตำบลสะลวง – ตำบลห้วยทราย – ตำบลแม่แรม – ตำบลโป่งแยง – ตำบลแม่สา – ตำบลดอนแก้ว – ตำบลเหมืองแก้ว

ตำบลสะเมิงใต้ – ตำบลสะเมิงเหนือ – ตำบลแม่สาบ – ตำบลบ่อแก้ว – ตำบลยั้งเมิน

ตำบลเวียง – ตำบลม่อนปิ่น – ตำบลแม่งอน – ตำบลแม่สูน – ตำบลสันทราย – ตำบลแม่คะ – ตำบลแม่ข่า – ตำบลโป่งน้ำร้อน

ตำบลแม่อาย – ตำบลแม่สาว – ตำบลสันต้นหมื้อ – ตำบลแม่นาวาง – ตำบลท่าตอน – ตำบลบ้านหลวง – ตำบลมะลิกา

ตำบลเวียง – ตำบลทุ่งหลวง – ตำบลป่าตุ้ม – ตำบลป่าไหน่ – ตำบลสันทราย – ตำบลบ้านโป่ง – ตำบลน้ำแพร่ – ตำบลเขื่อนผาก – ตำบลแม่แวน – ตำบลแม่ปั๋ง – ตำบลโหล่งขอด

ตำบลยุหว่า – ตำบลสันกลาง – ตำบลท่าวังพร้าว – ตำบลมะขามหลวง – ตำบลแม่ก๊า – ตำบลบ้านแม –  ตำบลบ้านกลาง – ตำบลทุ่งสะโตก – ตำบลทุ่งต้อม – ตำบลน้ำบ่อหลวง – ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลสันกำแพง – ตำบลทรายมูล – ตำบลร้องวัวแดง – ตำบลบวกค้าง – ตำบลแช่ช้าง – ตำบลออนใต้ – ตำบลแม่ปูคา – ตำบลห้วยทราย – ตำบลต้นเปา – ตำบลสันกลาง

ตำบลสันทรายหลวง – ตำบลสันทรายน้อย – ตำบลสันพระเนตร – ตำบลสันนาเม็ง – ตำบลสันป่าเปา – ตำบลหนองแหย่ง – ตำบลหนองจ๊อม – ตำบลหนองหาร – ตำบลแม่แฝก – ตำบลแม่แฝกใหม่ – ตำบลเมืองเล็น – ตำบลป่าไผ่

ตำบลหางดง – ตำบลหนองแก๋ว – ตำบลหารแก้ว – ตำบลหนองตอง – ตำบลขุนคง – ตำบลสบแม่ข่า – ตำบลบ้านแหวน – ตำบลสันผักหวาน – ตำบลหนองควาย – ตำบลบ้านปง – ตำบลน้ำแพร่

ตำบลหางดง – ตำบลฮอด – ตำบลบ้านตาล – ตำบลบ่อหลวง – ตำบลบ่อสลี – ตำบลนาคอเรือ

ตำบลดอยเต่า – ตำบลท่าเดื่อ – ตำบลมืดกา – ตำบลบ้านแอ่น – ตำบลบงตัน – ตำบลโปงทุ่ง

ตำบลอมก๋อย – ตำบลยางเปียง – ตำบลแม่ตื่น – ตำบลม่อนจอง – ตำบลสบโขง – ตำบลนาเกียน

ตำบลยางเนิ้ง – ตำบลสารภี – ตำบลชมภู – ตำบลไชยสถาน – ตำบลขัวมุง – ตำบลหนองแฝก – ตำบลหนองผึ้ง – ตำบลท่ากว้าง – ตำบลดอนแก้ว – ตำบลท่าวังตาล – ตำบลสันทราย – ตำบลป่าบง

ตำบลเมืองแหง – ตำบลเปียงหลวง – ตำบลแสนไห

ตำบลปงตำ – ตำบลศรีดงเย็น – ตำบลแม่ทะลบ – ตำบลหนองบัว

ตำบลบ้านกาด – ตำบลทุ่งปี๊ – ตำบลทุ่งรวงทอง – ตำบลแม่วิน – ตำบลดอนเปา

ตำบลออนเหนือ – ตำบลออนกลาง – ตำบลบ้านสหกรณ์ – ตำบลห้วยแก้ว – ตำบลแม่ทา – ตำบลทาเหนือ

ตำบลดอยหล่อ – ตำบลสองแคว – ตำบลยางคราม – ตำบลสันติสุข

ตำบลบ้านจันทร์ – ตำบลแม่แดด – ตำบลแจ่มหลวง

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดเชียงใหม่

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสเชียงใหม่

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยการปลูกพรรณไม้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้

กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อ สวนพฤกษศาสตร์ และถือได้ว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของไทย จึงทำให้สวนนี้ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน สถานที่ศึกษาธรรมชาติ และเพื่อการศึกษาวิจัย ให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์

ฉะนั้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้เดินชมไม้กันสวยๆ มีมากถึง 4 เส้นทาง เส้นทางแรก คือ เส้นทางสวนรุกชาติ เป็นเส้นทางที่ผ่านแปลงรวมพันธุ์กล้วย บอน เฟิน ปาล์ม ขิงข่า สน และปรง ถัดมาคือ เส้นทางพันธุ์ไม้ไทยและพืชสมุนไพร เส้นทางพรรณไม้ไทยมากกว่า 1,000 ชนิด

เช่น พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด โดยจะมีป้ายสื่อความหมายเอาไว้ เส้นทางที่สาม คือ เส้นทางวลัยชาติ ที่มีชาติหรือไม้เลื้อย อยู่บนเส้นทางทอดยาวไปตามสันเขา บางช่วงค่อนข้างชัน

และเส้นทางสุดท้าย คือ เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย เป็นเส้นทางเดินเท้าเรียบๆ ไปตามทางห้วยแม่สาน้อย จะมีพืชเฉพาะถิ่นและพรรณไม้หน้าตาแปลกๆ รวมไปถึง สวนหินที่จะรวบรวมพืชแล้งมากมาย และจะจบเส้นทางนี้ที่เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย ที่มีมากกว่า 350 ชนิด

ไฮไลท์ของการเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ การเดินชมธรรมชาติบน สะพานลอยฟ้า ที่สูงกว่า 20 เมตร และยาวกว่า 400 เมตร นอกจากจะมีธรรมชาติ พันธุ์ไม้ นก และผีเสื้อสวยๆ ยังเป็นอีกจุดถ่ายรูปที่สวยมาก

สรุป

รถบัสเชียงใหม่ บริการครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top