บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสศรีสะเกษ ครอบคลุม 22 อำเภอ

รถบัสศรีสะเกษ

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสศรีสะเกษ บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสศรีสะเกษ รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 22 อำเภอ ได้แก่

ตำบลเมืองเหนือ – ตำบลเมืองใต้ – ตำบลคูซอด – ตำบลซำ – ตำบลจาน – ตำบลตะดอบ – ตำบลหนองครก – ตำบลโพนข่า – ตำบลโพนค้อ – ตำบลโพนเขวา – ตำบลหญ้าปล้อง – ตำบลทุ่ม – ตำบลหนองไฮ – ตำบลหนองแก้ว – ตำบลน้ำคำ – ตำบลโพธิ์ – ตำบลหมากเขียบ – ตำบลหนองไผ่

ตำบลยางชุมน้อย – ตำบลลิ้นฟ้า – ตำบลคอนกาม – ตำบลโนนคูณ – ตำบลกุดเมืองฮาม – ตำบลบึงบอน – ตำบลยางชุมใหญ่

ตำบลดูน – ตำบลโนนสัง – ตำบลหนองหัวช้าง – ตำบลยาง – ตำบลหนองแวง – ตำบลหนองแก้ว – ตำบลทาม – ตำบลละทาย – ตำบลเมืองน้อย – ตำบลอีปาด – ตำบลบัวน้อย – ตำบลหนองบัว – ตำบลดู่ – ตำบลผักแพว – ตำบลจาน – ตำบลคำเนียม

ตำบลบึงมะลู – ตำบลกุดเสลา – ตำบลเมือง – ตำบลสังเม็ก – ตำบลน้ำอ้อม – ตำบลละลาย – ตำบลรุง – ตำบลตระกาจ – ตำบลจานใหญ่ – ตำบลภูเงิน – ตำบลชำ – ตำบลกระแชง – ตำบลโนนสำราญ – ตำบลหนองหญ้าลาด – ตำบลเสาธงชัย – ตำบลขนุน – ตำบลสวนกล้วย – ตำบลเวียงเหนือ – ตำบลทุ่งใหญ่ – ตำบลภูผาหมอก

ตำบลกันทรารมย์ – ตำบลจะกง – ตำบลใจดี – ตำบลดองกำเม็ด – ตำบลโสน – ตำบลปรือใหญ่ – ตำบลสะเดาใหญ่ – ตำบลตาอุด – ตำบลห้วยเหนือ – ตำบลห้วยใต้ – ตำบลหัวเสือ – ตำบลตะเคียน – ตำบลนิคมพัฒนา – ตำบลโคกเพชร – ตำบลปราสาท – ตำบลสำโรงตาเจ็น – ตำบลห้วยสำราญ – ตำบลกฤษณา – ตำบลลมศักดิ์ – ตำบลหนองฉลอง – ตำบลศรีตระกูล – ตำบลศรีสะอาด

ตำบลไพรบึง – ตำบลดินแดง – ตำบลปราสาทเยอ – ตำบลสำโรงพลัน – ตำบลสุขสวัสดิ์ – ตำบลโนนปูน

ตำบลพิมาย – ตำบลกู่ – ตำบลหนองเชียงทูน – ตำบลตูม – ตำบลสมอ – ตำบลโพธิ์ศรี – ตำบลสำโรงปราสาท – ตำบลดู่ – ตำบลสวาย – ตำบลพิมายเหนือ

ตำบลสิ – ตำบลบักดอง – ตำบลพราน – ตำบลโพธิ์วงศ์ – ตำบลไพร – ตำบลกระหวัน – ตำบลขุนหาญ – ตำบลโนนสูง – ตำบลกันทรอม – ตำบลภูฝ้าย – ตำบลโพธิ์กระสังข์ – ตำบลห้วยจันทร์

ตำบลเมืองคง – ตำบลเมืองแคน – ตำบลหนองแค – ตำบลจิกสังข์ทอง – ตำบลด่าน – ตำบลดู่ – ตำบลหนองอึ่ง – ตำบลบัวหุ่ง – ตำบลไผ่ – ตำบลส้มป่อย – ตำบลหนองหมี – ตำบลหนองหมี – ตำบลหว้านคำ – ตำบลสร้างปี่

ตำบลกำแพง – ตำบลอี่หล่ำ – ตำบลก้านเหลือง – ตำบลทุ่งไชย – ตำบลสำโรง – ตำบลแขม – ตำบลหนองไฮ – ตำบลขะยูง – ตำบลตาเกษ – ตำบลหัวช้าง – ตำบลรังแร้ง – ตำบลแต้ – ตำบลแข้ – ตำบลโพธิ์ชัย – ตำบลปะอาว – ตำบลหนองห้าง – ตำบลสระกำแพงใหญ่ – ตำบลโคกหล่าม – ตำบลโคกจาน

ตำบลเป๊าะ – ตำบลบึงบูรพ์

ตำบลห้วยทับทัน – ตำบลเมืองหลวง – ตำบลกล้วยกว้าง – ตำบลผักไหม – ตำบลจานแสนไชย – ตำบลปราสาท

ตำบลโนนค้อ – ตำบลบก – ตำบลโพธิ์ – ตำบลหนองกุง – ตำบลเหล่ากวาง

ตำบลศรีแก้ว – ตำบลพิงพวย – ตำบลสระเยาว์ – ตำบลตูม – ตำบลเสื่องข้าว – ตำบลศรีโนนงาม – ตำบลสะพุง

ตำบลน้ำเกลี้ยง – ตำบลละเอาะ – ตำบลตองปิด – ตำบลเขิน – ตำบลรุ่งระวี – ตำบลคูบ

ตำบลบุสูง – ตำบลธาตุ – ตำบลดวนใหญ่ – ตำบลบ่อแก้ว – ตำบลศรีสำราญ – ตำบลทุ่งสว่าง – ตำบลวังหิน – ตำบลโพนยาง

ตำบลโคกตาล – ตำบลห้วยตามอญ – ตำบลห้วยตึ๊กชู – ตำบลละลม – ตำบลตะเคียนราม – ตำบลดงรัก – ตำบลไพรพัฒนา 

ตำบลเมืองจันทร์ – ตำบลตาโกน – ตำบลหนองใหญ่

ตำบลเสียว – ตำบลหนองหว้า – ตำบลหนองงูเหลือม – ตำบลหนองฮาง – ตำบลท่าคล้อ 

ตำบลพยุห์ – ตำบลพรหมสวัสดิ์ – ตำบลตำแย – ตำบลโนนเพ็ก – ตำบลหนองค้า 

ตำบลโดด – ตำบลเสียว – ตำบลหนองม้า – ตำบลผือใหญ่ – ตำบลอีเซ

ตำบลกุง – ตำบลคลีกลิ้ง – ตำบลหนองบัวดง – ตำบลโจดม่วง

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดศรีสะเกษ

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสศรีสะเกษ

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสศรีสะเกษ ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ศรีสะเกษ

ที่เที่ยวศรีสะเกษ

วัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา ภายในวัดนี้มี “พระธาตุเรืองรอง” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับให้ชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ได้มาสักการะบูชาแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่ห่างไกล

ภายด้านในวัดมีลักษณะเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ ซึ่งบริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวาง และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามหลายจุดเริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้า ที่ต้องลอดภาพรูปปั้นม้าขนาดใหญ่

จากนั้นจะเจอ โบสถ์วัวเทียมเกวียน ที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นวัว 2 ตัวขนาดใหญ่สูงประมาณตึกสองชั้น กำลังลากเกวียนครอบตัวโบสถ์อยู่ ก่อนจะมาเป็นโบสถ์วัวเทียมเกวียนนั้น ก็เปรียบเสหมือนโบสถ์ตามวัดทั่วไป

ต่อมาหลวงปู่ธัมมา พิทักษา เห็นว่าในปัจจุบันนั้นหาดูเกวียนได้ยากแล้ว จึงจัดสร้างขึ้นให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เกวียนในสมัยก่อน ใกล้กับโบสถ์จะเป็น “พระธาตุเรืองรอง” ลักษณะเป็นอาคารสูง 6 ชั้น แต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็นส่วนจัดแสดงต่างๆ

โดยชั้นแรกจะจัดแสดงนิทานพื้นบ้านบอกเล่าถึงความเป็นมา ประเพณีต่างๆ ที่สืบต่อกันมา ถัดมาที่ชั้นสองจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีหุ่นจำลองเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ จัดแสดงอยู่โดยรอบทั้ง 4 มุมชั้นที่สามจะเป็นส่วนจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือดักจับสัตว์ หนังสือ เป็นต้น

ส่วนในชั้นที่สี่และห้าจะเป็นจุดพักผ่อนให้หายเหนื่อยชั้นสูงสุดนี้จะเป็นที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นโดยรอบได้แบบ 360 องศา และภายในวัดยังมีทางเดินลอยฟ้า เชื่อมต่อทอดยาวรอบวัดให้ได้เดินเล่น บางช่วงของทางเดินก็จะมีทั้งรูปปั้นงานบุญบั้งไฟของชาวอีสาน หรือพระเจ้านิพพาน ให้ได้ชมและสักการะตลอดทางเดิน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

สรุป

รถบัสศรีสะเกษ บริการครอบคลุมทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top