บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสนราธิวาส ครอบคลุม 13 อำเภอ

รถบัสนราธิวาส

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสนราธิวาส บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสนราธิวาส รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ได้แก่

ตำบลบางนาค – ตำบลลำภู – ตำบลมะนังตายอ – ตำบลบางปอ – ตำบลกะลุวอ – ตำบลกะลุวอเหนือ – ตำบลโคกเคียน

ตำบลแว้ง – ตำบลกายูคละ – ตำบลฆอเลาะ – ตำบลโละจูด – ตำบลแม่ดง – ตำบลเอราวัณ

ตำบลซากอ – ตำบลตะมะยูง – ตำบลศรีสาคร – ตำบลเชิงคีรี – ตำบลกาหลง – ตำบลศรีบรรพต

ตำบลเจ๊ะเห – ตำบลไพรวัน – ตำบลพร่อน – ตำบลศาลาใหม่ – ตำบลบางขุนทอง – ตำบลเกาะสะท้อน – ตำบลนานาค – ตำบลโฆษิต

ตำบลบาเจาะ – ตำบลลุโบะสาวอ – ตำบลกาเยาะมาตี – ตำบลปะลุกาสาเมาะ – ตำบลบาเระเหนือ – ตำบลบาเระใต้

ตำบลยี่งอ – ตำบลละหาร – ตำบลจอเบาะ – ตำบลลุโบะบายะ – ตำบลลุโบะบือซา – ตำบลตะปอเยาะ

ตำบลตันหยงมัส – ตำบลตันหยงลิมอ – ตำบลบองอ – ตำบลกาลิซา – ตำบลบาโงสะโต – ตำบลเฉลิม – ตำบลมะรือโบตก

ตำบลรือเสาะ – ตำบลสาวอ – ตำบลเรียง – ตำบลสามัคคี – ตำบลตำบลบาตง – ตำบลลาโละ – ตำบลรือเสาะออก – ตำบลโคกสะตอ – ตำบลสุวารี

ตำบลสุคิริน – ตำบลมาโมง – ตำบลเกียร์ – ตำบลภูเขาทอง – ตำบลร่มไทร

ตำบลสุไหงโก-ลก – ตำบลปาเสมัส – ตำบลมูโนะ – ตำบลปูโยะ

ตำบลปะลุรู- ตำบลสุไหงปาดี – ตำบลโต๊ะเด็ง – ตำบลสากอ – ตำบลริโก๋ – ตำบลกาวะ

ตำบลจะแนะ – ตำบลดุซงญอ – ตำบลผดุงมาตร – ตำบลช้างเผือก

ตำบลจวบ – ตำบลบูกิต – ตำบลมะรือโบออก

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดนราธิวาส

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสนราธิวาส

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสนราธิวาส ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.นราธิวาส

ที่เที่ยวนราธิวาส

อ่าวมะนาว หรือ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน่าเที่ยวแห่งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งชายทะเล เนินเขาสูง พื้นที่ป่าสงวน ป่าพรุ

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทำให้มีธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีการสำรวจและอนุรักษ์มานานหลายปี ซึ่งพื้นที่โดยรวมของที่นี่ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีหาดทรายสีขาวสลับกับโขดหินดูสวยงาม

โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ก็คือ อ่าวมะนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จ.นราธิวาส ทำให้มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อีกทั้งธรรมชาติในพื้นที่นี้ยังอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย ประกอบไปด้วย ท้องทะเลที่ใสสะอาดเหมาะกับการลงเล่นน้ำ หาดทรายขาวละเอียด สลับกับโขดหินน้อยใหญ่ที่สวยงามแปลกตาบริเวณริมทะเล

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต และความสวยของพันธุ์ไม้ป่าชายหาดมีหลากหลายชนิด ต่อมามีการพบต้นมะนาวผี ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม รวมถึงพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้ง เช่น จักทะเล เตยทะเล เป็นต้น ไฮไลน์ของแนวชายทะเลของอ่าวมะนาวคือ แนวต้นสนทะเล ที่ขนานยาวไปกับชายทะเลที่กว้างใหญ่ ทำให้มีความร่มรื่น รวมถึงมีสัตว์ป่าหายากหลากชนิด

เหมาะกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อย่างดีเลยทีเดียว เขาตันหยง เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนัก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 293 เมตร เนินเขาบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยงมีความลาดชันไม่มาก และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับคนชอบเดินป่า

ซึ่งมีพื้นที่ด้านตะวันออกของภูเขาติดชายทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันตกติดแนวถนน ส่วนด้านทิศใต้เป็นพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และด้านทิศเหนือเป็นที่ทำการของ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส

สรุป

รถบัสนราธิวาส บริการครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top