บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสนครศรีธรรมราช ครอบคลุม 23 อำเภอ

รถบัสนครศรีธรรมราช

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสนครศรีธรรมราช บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสนครศรีธรรมราช รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลมะม่วงสองต้น – ตำบลท่าวัง – ตำบลนาเคียน – ตำบลคลัง – ตำบลท่างิ้ว – ตำบลท่าไร่ – ตำบลโพธิ์เสด็จ – ตำบลปากนคร – ตำบลบางจาก – ตำบลนาทราย – ตำบลปากพูน – ตำบลกำแพงเซาตำบลท่าซัก – ตำบลไชยมนตรี – ตำบลท่าเรือ   

ตำบลพรหมโลก – ตำบลบ้านเกาะ – ตำบลอินคีรี – ตำบลทอนหงส์ – ตำบลนาเรียง

ตำบลเขาแก้ว – ตำบลลานสกา – ตำบลท่าดี – ตำบลกำโลน – ตำบลขุนทะเล

ตำบลฉวาง – ตำบลนากะชะ – ตำบลละอาย – ตำบลห้วยปริก – ตำบลนาแว – ตำบลไสหร้า – ตำบลไม้เรียง – ตำบลนาเขลียง – ตำบลกะเปียด – ตำบลจันดี

ตำบลพิปูน – ตำบลกะทูน – ตำบลเขาพระ – ตำบลยางค้อม – ตำบลควนกลาง 

ตำบลหลังสวน – ตำบลขันเงิน – ตำบลท่ามะพลา – ตำบลนาขา – ตำบลนาพญา – ตำบลบ้านควน – ตำบลบางมะพร้าว – ตำบลบางน้ำจืด – ตำบลปากน้ำ – ตำบลพ้อแดง – ตำบลแหลมทราย – ตำบลวังตะกอ – ตำบลหาดยาย

ตำบลบางสน – ตำบลทะเลทรัพย์ – ตำบลสะพลี – ตำบลชุมโค – ตำบลดอนยาง – ตำบลปากคลอง – ตำบลเขาไชยราช

ตำบลท่าแซะ – ตำบลคุริง – ตำบลสลุย – ตำบลนากระตาม – ตำบลรับร่อ – ตำบลท่าข้าม – ตำบลหงษ์เจริญ – ตำบลหินแก้ว – ตำบลทรัพย์อนันต์ – ตำบลสองพี่น้อง

ตำบลปากแพรก – ตำบลชะมาย – ตำบลหนองหงส์ – ตำบลควนกรด – ตำบลนาไม้ไผ่ – ตำบลนาหลวงเสน – ตำบลเขาโร – ตำบลกะปาง – ตำบลที่วัง – ตำบลน้ำตก – ตำบลถ้ำใหญ่ – ตำบลนาโพธิ์ – ตำบลเขาขาว

ตำบลนาบอน – ตำบลทุ่งสง – ตำบลแก้วแสน

ตำบลท่ายาง – ตำบลทุ่งสัง – ตำบลทุ่งใหญ่ – ตำบลกุแหระ – ตำบลปริก – ตำบลบางรูป – ตำบลกรุงหยัน

ตำบลปากพนัง – ตำบลคลองน้อย – ตำบลป่าระกำ – ตำบลชะเมา – ตำบลคลองกระบือ – ตำบลเกาะทวด – ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลหูล่อง – ตำบลแหลมตะลุมพุก – ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก – ตำบลบางศาลา – ตำบลบางพระ – ตำบลบางตะพง – ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก – ตำบลบ้านเพิง – ตำบลท่าพยา – ตำบลปากแพรก – ตำบลขนาบนาก

ตำบลร่อนพิบูลย์ – ตำบลหินตก – ตำบลเสาธง – ตำบลควนเกย – ตำบลควนพัง – ตำบลควนชุม

ตำบลสิชล – ตำบลทุ่งปรัง – ตำบลฉลอง – ตำบลเสาเภา – ตำบลเปลี่ยน – ตำบลสี่ขีด – ตำบลเทพราช – ตำบลเขาน้อย – ตำบลทุ่งใส 

ตำบลขนอม – ตำบลควนทอง – ตำบลท้องเนียน

ตำบลหัวไทร – ตำบลหน้าสตน – ตำบลทรายขาว – ตำบลแหลม – ตำบลเขาพังไกร – ตำบลบ้านราม – ตำบลบางนบ – ตำบลท่าซอม – ตำบลควนชะลิก – ตำบลรามแก้ว – ตำบลกาะเพชร 

ตำบลบางขัน – ตำบลบ้านลำนาว – ตำบลวังหิน – ตำบลบ้านนิคม

ตำบลถ้ำพรรณรา – ตำบลคลองเส – ตำบลดุสิต

ตำบลบ้านควนมุด – ตำบลบ้านชะอวด – ตำบลควนหนองคว้า – ตำบลทุ่งโพธิ์ – ตำบลนาหมอบุญ – ตำบลสามตำบล

ตำบลนาพรุ – ตำบลนาสาร – ตำบลท้ายสำเภ – ตำบลช้างซ้าย

ตำบลนบพิตำ – ตำบลกรุงชิง – ตำบลกะหรอ – ตำบลนาเหรง

ตำบลช้างกลาง – ตำบลหลักช้าง – ตำบลสวนขัน  

ตำบลเชียรเขา – ตำบลดอนตรอ – ตำบลสวนหลวง – ตำบลทางพูน  

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสนครศรีธรรมราช

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสนครศรีธรรมราช ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.นครศรีธรรมราช

วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์

คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ จึงทำให้กลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่บริเวณใกล้ๆ วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ ตำนานไอ้ไข่วัดเจดีย์ นั้น มีมากมายหลายเรื่องด้วยกัน

ทั้งที่ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวด เมื่อหลวงพ่อทวดธุดงค์มาที่วัดร้างแห่งนี้ และให้วิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่ภายในวัด บางตำนานเล่าว่า ไอ้ไข่ คือเด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดเมื่อนานมาแล้ว

ต่อมาเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิต วิญญาณของเด็กผูกพันอยู่กับวัด ก็เลยสถิตย์ที่วัดนี้ตั้งแต่นั้นมา ภายใน วัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้คนเอามาแก้บน ทั้ง รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ไปจนถึงของเล่นต่างๆ เป็นต้น จึงมีการจุดประทัดเพื่อให้ทราบถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และเป็นการแสดงว่าได้รับพรที่ขอจากไอ้ไข่แล้วนั่นเอง

และทุกวันอังคารและวันเสาร์ก็จะมีกลองยาวแก้บน มาแสดงแก้บนให้ไอ้ไข่ได้ชม นอกจาก ไอ้ไข่ ที่ทุกคนต่างให้ความศรัทธาแล้ว ภายในวัดก็ยังมี อุโบสถขนาดใหญ่ให้ได้เข้าไปสักการะ กลายเป็นวัดแห่งแรงศรัทธาที่ผู้คนต่างก็มาเยือน เมื่อมาที่นครศรีธรรมราชก็ต้อมไม่พลอดที่จะแวะมาที่วัดเจดีย์นี้ด้วย

สรุป

รถบัสนครศรีธรรมราช บริการครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top