บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสขอนแก่น ครอบคลุม 26 อำเภอ

รถบัสขอนแก่น

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสขอนแก่น บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสขอนแก่น รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลสำราญ – ตำบลโคกสี – ตำบลท่าพระ – ตำบลบ้านทุ่ม – ตำบลเมืองเก่า – ตำบลพระลับ – ตำบลสาวะถี – ตำบลบ้านหว้า – ตำบลบ้านค้อ – ตำบลแดงใหญ่ – ตำบลดอนช้าง – ตำบลดอนหัน – ตำบลศิลา – ตำบลบ้านเป็ด – ตำบลหนองตูม – ตำบลบึงเนียม – ตำบลโนนท่อน

ตำบลหนองบัว – ตำบลป่าหวายนั่ง – ตำบลโนนฆ้อง – ตำบลบ้านเหล่า – ตำบลป่ามะนาว – ตำบลบ้านฝาง – ตำบลโคกงาม

ตำบลพระยืน – ตำบลพระบุ – ตำบลบ้านโต้น – ตำบลหนองแวง – ตำบลขามป้อม

ตำบลหนองเรือ – ตำบลโนนทอง – ตำบลบ้านเม็ง – ตำบลกุดกว้าง – ตำบลบ้านกง – ตำบลโนนทัน – ตำบลยางคำ – ตำบลโนนสะอาด – ตำบลจระเข้ – ตำบลบ้านผือ

ตำบลชุมแพ – ตำบลโนนหัน – ตำบลหนองเขียด – ตำบลโนนสะอาด – ตำบลขัวเรียง – ตำบลหนองไผ่ – ตำบลไชยสอ – ตำบลวังหินลาด – ตำบลนาเพียง – ตำบลนาหนองทุ่ม – ตำบลหนองเสาเล้า – ตำบลโนนอุดม

ตำบลสีชมพู – ตำบลศรีสุข – ตำบลนาจาน – ตำบลวังเพิ่ม – ตำบลซำยาง – ตำบลหนองแดง – ตำบลดงลาน – ตำบลบริบูรณ์ – ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลภูห่าน

ตำบลน้ำพอง – ตำบลวังชัย – ตำบลหนองกุง – ตำบลบัวใหญ่ – ตำบลสะอาด – ตำบลม่วงหวาน – ตำบลบ้านขาม – ตำบลบัวเงิน – ตำบลทรายมูล – ตำบลท่ากระเสริม – ตำบลพังทุย – ตำบลกุดน้ำใส

ตำบลโคกสูง – ตำบลบ้านดง – ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ – ตำบลนาคำ – ตำบลศรีสุขสำราญ – ตำบลทุ่งโป่ง

ตำบลหนองโก – ตำบลหนองกุงใหญ่ – ตำบลห้วยโจด – ตำบลห้วยยาง – ตำบลบ้านฝาง – ตำบลดูนสาด – ตำบลหนองโน – ตำบลน้ำอ้อม – ตำบลหัวนาคำ

ตำบลบ้านไผ่ – ตำบลในเมือง – ตำบลเมืองเพีย – ตำบลบ้านลาน – ตำบลแคนเหนือ – ตำบลภูเหล็ก – ตำบลป่าปอ – ตำบลหินตั้ง – ตำบลหนองน้ำใส – ตำบลหัวหนอง

ตำบลเปือยน้อย – ตำบลวังม่วง – ตำบลขามป้อม – ตำบลสระแก้ว

ตำบลเมืองพล – ตำบลโจดหนองแก – ตำบลเก่างิ้ว – ตำบลหนองมะเขือ – ตำบลหนองแวงโสกพระ – ตำบลเพ็กใหญ่ – ตำบลโคกสง่า – ตำบลหนองแวงนางเบ้า – ตำบลลอมคอม – ตำบลโนนข่า – ตำบลโสกนกเต็น – ตำบลหัวทุ่ง

ตำบลคอนฉิม – ตำบลใหม่นาเพียง – ตำบลโนนทอง – ตำบลแวงใหญ่ – ตำบลโนนสะอาด

ตำบลแวงน้อย – ตำบลก้านเหลือง – ตำบลท่านางแนว – ตำบลละหานนา – ตำบลท่าวัด – ตำบลทางขวาง

ตำบลหนองสองห้อง – ตำบลคึมชาด – ตำบลโนนธาตุ – ตำบลตะกั่วป่า – ตำบลสำโรง – ตำบลหนองเม็ก – ตำบลดอนดู่ – ตำบลดงเค็ง – ตำบลหันโจด – ตำบลดอนดั่ง – ตำบลวังหิน – ตำบลหนองไผ่ล้อม

ตำบลภูเวียง – ตำบลหนองกุงธนสาร – ตำบลบ้านเรือ – ตำบลสงเปือย – ตำบลหนองกุงเซิน – ตำบลหว้าทอง – ตำบลกุดขอนแก่น – ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาชุมแสง – ตำบลดินดำ – ตำบลนาหว้า

ตำบลกุดเค้า – ตำบลสวนหม่อน – ตำบลหนองแปน – ตำบลโพนเพ็ก – ตำบลคำแคน – ตำบลนาข่า – ตำบลนางาม – ตำบลท่าศาลา

ตำบลชนบท – ตำบลกุดเพียขอม – ตำบลวังแสง – ตำบลห้วยแก – ตำบลบ้านแท่น – ตำบลศรีบุญเรือง – ตำบลโนนพะยอม – ตำบลปอแดง

ตำบลเขาสวนกวาง – ตำบลดงเมืองแอม – ตำบลนางิ้ว – ตำบลโนนสมบูรณ์ – ตำบลคำม่วง

ตำบลโนนคอม – ตำบลนาฝาย – ตำบลภูผาม่าน – ตำบลวังสวาบ – ตำบลห้วยม่วง

ตำบลกระนวน – ตำบลคำแมด – ตำบลบ้านโนน – ตำบลคูคำ – ตำบลห้วยเตย

ตำบลบ้านโคก – ตำบลโพธิ์ไชย – ตำบลซับสมบูรณ์ – ตำบลนาแพง

ตำบลกุดธาตุ – ตำบลบ้านโคก – ตำบลขนวน

ตำบลบ้านแฮด – ตำบลโคกสำราญ – ตำบลโนนสมบูรณ์ – ตำบลหนองแซง

ตำบลโนนศิลา – ตำบลหนองปลาหมอ – ตำบลบ้านหัน – ตำบลเปือยใหญ่ – ตำบลโนนแดง

ตำบลในเมือง – ตำบลเมืองเก่าพัฒนา – ตำบลเขาน้อย

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดขอนแก่น

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสขอนแก่น

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสขอนแก่น ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยพบที่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี 2519

โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยได้มีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกบริเวณห้วยประตูตีหมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาในภูเวียง

กระดูกชิ้นนี้มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต จากการเปรียบเทียบพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอดซึ่งมีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 15 เมตร

และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสุดของกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์จำพวกกินพืช ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มีการจัดพื้นที่เพื่อจัดเป็นนิทรรศการและการจัดแสดง ส่วนสำรวจ และ งานวิจัย ส่วนอนุรักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น

สรุป

รถบัสขอนแก่น บริการครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top