บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสนครพนม ครอบคลุม 12 อำเภอ

รถบัสนครพนม

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสนครพนม บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสนครพนม รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 12 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลหนองแสง – ตำบลนาทราย – ตำบลนาราชควาย – ตำบลกุรุคุ – ตำบลบ้านผึ้ง – ตำบลอาจสามารถ – ตำบลขามเฒ่า – ตำบลบ้านกลาง – ตำบลท่าค้อ – ตำบลคำเตย – ตำบลหนองญาติ – ตำบลดงขวาง – ตำบลวังตามัว – ตำบลโพธิ์ตาก

ตำบลปลาปาก – ตำบลหนองฮี – ตำบลกุตาไก้ – ตำบลโคกสว่าง – ตำบลโคกสูง – ตำบลมหาชัย – ตำบลนามะเขือ – ตำบลหนองเทาใหญ่

ตำบลท่าอุเทน – ตำบลโนนตาล – ตำบลท่าจำปา – ตำบลไชยบุรี – ตำบลพนอม – ตำบลพะทาย – ตำบลเวินพระบาท – ตำบลรามราช – ตำบลหนองเทา

ตำบลบ้านแพง – ตำบลไผ่ล้อม – ตำบลโพนทอง – ตำบลหนองแวง – ตำบลนางัว

ตำบลธาตุพนม – ตำบลฝั่งแดง – ตำบลโพนแพง – ตำบลพระกลางทุ่ง – ตำบลนาถ่อน – ตำบลแสนพัน – ตำบลดอนนางหงส์ – ตำบลน้ำก่ำ – ตำบลอุ่มเหม้า – ตำบลนาหนาด – ตำบลกุดฉิม – ตำบลธาตุพนมเหนือ

ตำบลเรณู – ตำบลโพนทอง – ตำบลท่าลาด – ตำบลนางาม – ตำบลโคกหินแฮ่ – ตำบลหนองย่างชิ้น – ตำบลเรณูใต้ – ตำบลนาขาม

ตำบลนาแก – ตำบลพระซอง – ตำบลหนองสังข์ – ตำบลนาคู่ – ตำบลพิมาน – ตำบลพุ่มแก – ตำบลก้านเหลือง – ตำบลหนองบ่อ – ตำบลนาเลียง – ตำบลบ้านแก้ง – ตำบลคำพี้ – ตำบลสีชมพู

ตำบลศรีสงคราม – ตำบลนาเดื่อ – ตำบลบ้านเอื้อง – ตำบลสามผง – ตำบลท่าบ่อสงคราม – ตำบลบ้านข่า – ตำบลนาคำ – ตำบลโพนสว่าง – ตำบลหาดแพง

ตำบลนาหว้า – ตำบลนางัว – ตำบลบ้านเสียว – ตำบลนาคูณใหญ่ – ตำบลเหล่าพัฒนา – ตำบลท่าเรือ

ตำบลโพนสวรรค์ – ตำบลนาหัวบ่อ – ตำบลนาขมิ้น – ตำบลโพนบก – ตำบลบ้านค้อ – ตำบลโพนจาน – ตำบลนาใน

ตำบลนาทม – ตำบลหนองซน – ตำบลดอนเตย

ตำบลวังยาง – ตำบลโคกสี – ตำบลยอดชาด – ตำบลหนองโพธิ์

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดนครพนม

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสนครพนม

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสนครพนม ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.นครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งอยู่ที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกันสามลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กซับซ้อนทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 31,250 ไร่ คือ ภูลังกาเหนือ ภูลังกากลาง และภูลังกา

มีความสูงจากระดับน้ำทะเล สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบแห้งแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังสภาพสมบูรณ์ ที่มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารใหญ่น้อยหลายสาย และมีจุดเด่นทางธรรมชาติ เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก อยู่หลายแห่ง ดอกไม้ป่าที่มีอยู่โดยทั่วไป โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่ารองเท้านารี

นอกจากนั้นภูลังกาเป็นแหล่งสมุนไพรต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาในวงการแพทย์ และมีว่าน หลายชนิดที่มีประโยชน์เพื่อศึกษาวิจัย และนำไปสู่การพัฒนาเป็นยารักษาโรค อุทยานแห่งชาติภูลังกานี้ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจลภัย

และเมื่อเดินขึ้นไปจนถึงยอดสูงสุดที่ระดับ 563 เมตร จากระดับน้ำทะเล จะพบเจดีย์กองข้างศรีบุญเนาว์ เจดีย์สีทอง รูปทรงแบบลังกาคว่ำ มีลักษณะเป็นลานหินคล้ายกองข้าวนำมากองไว้ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาและเป็นการพิชิตยอดภูลังกา ซึ่งจุดนี้สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง และภูเขาในประเทศลาว

อีกมุมหนึ่งจะมองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนและผาใจขาด ตั้งขนานกับพื้นเป็นมุมฉากส่วนด้านล่างเป็นบึงโขงหลง จุดชมตะวันลับขอบฟ้าที่สวยงาม บนนี้ยังมีประติมากรรมหินที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับพักผ่อนย่อนใจในช่วงวันหยุดยาวจะมีประชาชนมาท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดนครพนม

สรุป

รถบัสนครพนม บริการครอบคลุมทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top