บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสลำปาง ครอบคลุม 13 อำเภอ

รถบัสลำปาง

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสลำปาง บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสลำปาง รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ได้แก่

ตำบลเวียงเหนือ – ตำบลหัวเวียง – ตำบลสวนดอก – ตำบลสบตุ๋ย – ตำบลพระบาท – ตำบลชมพู – ตำบลกล้วยแพะตำบลปงแสนทอง – ตำบลบ้านแลง – ตำบลบ้านเสด็จ – ตำบลพิชัย – ตำบลทุ่งฝาย – ตำบลบ้านเอื้อม – ตำบลบ้านเป้า – ตำบลบ้านค่า – ตำบลบ่อแฮ้ว – ตำบลต้นธงชัย – ตำบลนิคมพัฒนา – ตำบลบุญนาคพัฒนา

ตำบลบ้านดง – ตำบลนาสัก – ตำบลจางเหนือ – ตำบลแม่เมาะ – ตำบลสบป้าด

ตำบลลำปางหลวง – ตำบลนาแก้ว – ตำบลไหล่หิน – ตำบลวังพร้าว – ตำบลศาลา – ตำบลเกาะคา – ตำบลนาแส่ง –   ตำบลท่าผา – ตำบลใหม่พัฒนา

ตำบลทุ่งงาม – ตำบลเสริมขวา – ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง

ตำบลหลวงเหนือ – ตำบลหลวงใต้ – ตำบลบ้านโป่ง – ตำบลบ้านร้อง – ตำบลปงเตา – ตำบลนาแก – ตำบลบ้านอ้อน – ตำบลบ้านแหง – ตำบลบ้านหว – ตำบลแม่ตีบ

ตำบลแจ้ห่ม – ตำบลบ้านสา – ตำบลปงดอน – ตำบลแม่สุก – ตำบลเมืองมาย – ตำบลทุ่งผึ้ง – ตำบลวิเชตนคร

ตำบลทุ่งฮั้ว – ตำบลวังเหนือ – ตำบลวังใต้ – ตำบลร่องเคาะ – ตำบลวังทอง – ตำบลวังซ้าย – ตำบลวังแก้ว – ตำบลวังทรายคำ

ตำบลล้อมแรด – ตำบลแม่วะ – ตำบลแม่ปะ – ตำบลแม่มอก – ตำบลเวียงมอก – ตำบลนาโป่ง – ตำบลแม่ถอด – ตำบลเถินบุรี

ตำบลแม่พริก – ตำบลผาปัง – ตำบลแม่ปุ – ตำบลพระบาทวังตวง

ตำบลแม่ทะ – ตำบลนาครัว – ตำบลป่าตัน – ตำบลบ้านกิ่ว – ตำบลบ้านบอม – ตำบลน้ำโจ้ – ตำบลดอนไฟตำบลหัวเสือ – ตำบลวังเงิน – ตำบลสันดอนแก้ว

ตำบลสบปราบ – ตำบลสมัย – ตำบลแม่กัวะ – ตำบลนายาง

ตำบลห้างฉัตร – ตำบลหนองหล่ม – ตำบลเมืองยาว – ตำบลปงยางคก – ตำบลเวียงตาล – ตำบลแม่สัน – ตำบลวอแก้ว

ตำบลเมืองปาน – ตำบลบ้านขอ – ตำบลทุ่งกว๋าว – ตำบลแจ้ซ้อน – ตำบลหัวเมือง

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดลำปาง

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสลำปาง

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสลำปาง ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ลำปาง

ที่เที่ยวลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หรือ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน จะโดดเด่นในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นสถานที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสในการใช้พลังงานน้ำธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และยังมีกิจกรรมการต้มไข่ในบ่อน้ำแร่ ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกด้วย บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกำมะถันอ่อน ๆ (แรก ๆ อาจจะฉุนแต่อยู่ไปนาน ๆ ก็เริ่มชินครับ) จำนวนบ่อน้ำพุร้อนที่อุทยานแห่งนี้มีทั้งหมด 9 บ่อ แต่ละบ่อจะตั้งอยู่รวมกัน มีอุณหภูมิสูงถึง 70 – 80 องศาเซลเซียส

จึงสามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่แดงจะแข็งไม่มาก มีรสชาติมันอร่อย บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้บวกกับความเขียวขจีร่มคลึ้มของป่าไม้บวกกับไออุ่นของน้ำพุร้อน สามารถดึงดูดให้ผู้คนเดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติอันพิสุทธิ์ไม่เพียงแต่เที่ยวเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น แต่ในช่วงหน้าร้อนและหน้าฝนก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เพราะที่นี่นอกจากจะมีน้ำพุร้อนที่สวยงามแล้วยังมีน้ำตกแจ้ซ้อนขนาดใหญ่สูงถึง 7 ชั้นให้ผู้คนมาพักผ่อนคลายร้อนแล้วสายน้ำจากน้ำพุร้อนและน้ำตกได้ไหลมาบรรจบและเป็นแอ่งน้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของน้ำพุร้อนและน้ำเย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อน

ทำให้เกิดเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิเหมาะแก่การแช่อาบ ซึ่งมีอ่างสำหรับลงแช่อาบ จำนวน 11 ห้องและห้องอาบน้ำแบบตักอาบ โดยแยกกันระหว่างชาย – หญิง จำนวน 16 ห้อง เหมาะสำหรับการอาบน้ำเพราะมีอุณหภูมิประมาณ 39 – 42 องศาเซลเซียส เป็นการบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดลำปาง

สรุป

รถบัสลำปาง บริการครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top