บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสราชบุรี ครอบคลุม 10 อำเภอ

รถบัสราชบุรี

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสราชบุรี บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสราชบุรี รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ ได้แก่

ตำบลหน้าเมือง – ตำบลเจดีย์หัก – ตำบลดอนตะโก – ตำบลหนองกลางนา – ตำบลห้วยไผ่ – ตำบลคุ้งน้ำวน – ตำบลคุ้งกระถิน – ตำบลอ่างทอง – ตำบลโคกหม้อ – ตำบลสามเรือน – ตำบลพิกุลทอง –ตำบลน้ำพุ – ตำบลดอนแร่ – ตำบลหินกอง – ตำบลเขาแร้ง – ตำบลเกาะพลับพลา – ตำบลหลุมดิน – ตำบลบางป่า – ตำบลพงสวาย – ตำบลคูบัว – ตำบลท่าราบ – ตำบลบ้านไร่

ตำบลจอมบึง – ตำบลปากช่อง – ตำบลเบิกไพร – ตำบลด่านทับตะโก – ตำบลแก้มอ้น – ตำบลรางบัว

ตำบลสวนผึ้ง – ตำบลป่าหวาย – ตำบลท่าเคย – ตำบลตะนาวศรี

ตำบลดำเนินสะดวก – ตำบลประสาทสิทธิ์ – ตำบลศรีสุราษฎร์ – ตำบลตาหลวง – ตำบลดอนกรวย – ตำบลดอนคลัง – ตำบลบัวงาม – ตำบลบ้านไร่ – ตำบลแพงพวย – ตำบลสี่หมื่น – ตำบลท่านัด – ตำบลขุนพิทักษ์ – ตำบลดอนไผ่

ตำบลบ้านโป่ง – ตำบลท่าผา – ตำบลกรับใหญ่ – ตำบลปากแรต – ตำบลหนองกบ – ตำบลหนองอ้อ – ตำบลดอนกระเบื้อง – ตำบลสวนกล้วย – ตำบลนครชุมน์ – ตำบลบ้านม่วง – ตำบลคุ้งพะยอม – ตำบลหนองปลาหมอ – ตำบลเขาขลุง – ตำบลเบิกไพร – ตำบลลาดบัวขาว

ตำบลบางแพ – ตำบลวังเย็น – ตำบลหัวโพ – ตำบลวัดแก้ว – ตำบลดอนใหญ่ – ตำบลดอนคา – ตำบลโพหัก

ตำบลโพธาราม – ตำบลดอนกระเบื้อง – ตำบลหนองโพ – ตำบลบ้านเลือก – ตำบลคลองตาคต – ตำบลบ้านฆ้อง – ตำบลบ้านสิงห์ – ตำบลดอนทราย – ตำบลเจ็ดเสมียน – ตำบลคลองข่อย – ตำบลชำแระ – ตำบลสร้อยฟ้า – ตำบลท่าชุมพล – ตำบลบางโตนด – ตำบลเตาปูน – ตำบลนางแก้ว – ตำบลธรรมเสน – ตำบลเขาชะงุ้ม – ตำบลหนองกวาง

ตำบลทุ่งหลวง – ตำบลวังมะนาว – ตำบลดอนทราย – ตำบลหนองกระทุ่ม – ตำบลปากท่อ – ตำบลป่าไก่ – ตำบลวัดยางงาม – ตำบลอ่างหิน – ตำบลบ่อกระดาน – ตำบลยางหัก – ตำบลวันดาว – ตำบลห้วยยางโทน

ตำบลเกาะศาลพระ – ตำบลจอมประทัด – ตำบลวัดเพลง

ตำบลบ้านคา – ตำบลบ้านบึง – ตำบลหนองพันจันทร์

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดราชบุรี

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสราชบุรี

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสราชบุรี ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ราชบุรี

น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลผาผึ้ง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบน ๆ

บริเวณต้นน้ำของน้ำตกตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีลักษณะป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดธารน้ำธรรมชาติไหลผ่านกลางหุบเขามายังชั้นล่างสุด จากลานจอดรถเมื่อเดินเข้ามาด้านใน อีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่าง

ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ ในระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ระยะทางในการเดินชมน้ำตกแต่ละชั้นไม่ไกลกันมาก ระหว่างเดินทางขึ้นไปก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าเบญจพรรณที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ที่หลากหลาย

โดยเฉพาะน้ำตกชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามเพราะในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาเต็มหน้าผา เป็นชั้นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุด เมื่อเดินมาถึงชั้นบนสุด ก็จะเจอน้ำตกเก้าชั้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีความสูงถึง 9 ชั้น น้ำตกแห่งนี้เดิมที่นั้น เรียกว่า น้ำตกเก้าโจน ซึ่งมาจากคำว่า เก้ากระโจน จึงเปรียบเทียบกับคำว่ากระโจนของน้ำลงมาจากหน้าผา

แต่นักท่องเที่ยวที่รู้จักและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น เกิดการเข้าใจผิดทางความหมายและตัวสะกด จึงกลายเป็น เก้าโจร ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้ายและดูน่าสะพึงกลัวสำหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเก้าชั้น แทน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี

สรุป

รถบัสราชบุรี บริการครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top