บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสลพบุรี ครอบคลุม 11 อำเภอ

รถบัสลพบุรี

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสลพบุรี บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสลพบุรี รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ได้แก่

ตำบลท่าหิน – ตำบลทะเลชุบศร – ตำบลกกโก – ตำบลโก่งธนู – ตำบลเขาพระงาม – ตำบลเขาสามยอด – ตำบลโคกกะเทียม – ตำบลโคกลำพาน – ตำบลโคกตูม – ตำบลงิ้วราย – ตำบลดอนโพธิ์ – ตำบลตะลุง – ตำบลท่าแค – ตำบลท่าศาลา – ตำบลนิคมสร้างตนเอง – ตำบลบางขันหมาก – ตำบลบ้านข่อย – ตำบลท้ายตลาด – ตำบลป่าตาล – ตำบลพรหมมาสตร์ – ตำบลโพธิ์เก้าต้น – ตำบลโพธิ์ตรุ – ตำบลสี่คลอง – ตำบลถนนใหญ่

ตำบลพัฒนานิคม – ตำบลช่องสาลิกา – ตำบลมะนาวหวาน – ตำบลดีลัง – ตำบลโคกสลุง – ตำบลชอนน้อยอ – ตำบลหนองบัว – ตำบลห้วยขุนราม – ตำบลน้ำสุด

ตำบลโคกสำโรง – ตำบลเกาะแก้ว – ตำบลถลุงเหล็ก – ตำบลหลุมข้าว – ตำบลห้วยโป่ง – ตำบลคลองเกตุ – ตำบลสะแกราบ – ตำบลเพนียด – ตำบลวังเพลิง – ตำบลดงมะรุม – ตำบลวังขอนขว้าง – ตำบลวังจั่น – ตำบลหนองแขม

ตำบลลำนารายณ์ – ตำบลชัยนารายณ์ – ตำบลศิลาทิพย์ – ตำบลห้วยหิน – ตำบลม่วงค่อม – ตำบลบัวชุม – ตำบลท่าดินดำ – ตำบลมะกอกหวาน – ตำบลซับตะเคียน  – ตำบลนาโสม – ตำบลหนองยายโต๊ะ – ตำบลเกาะรัง – ตำบลท่ามะนาว – ตำบลนิคมลำนารายณ์ – ตำบลชัยบาดาล – ตำบลบ้านใหม่สามัคคี – ตำบลเขาแหลม

ตำบลท่าวุ้ง – ตำบลบางคู้ – ตำบลโพตลาดแก้ว – ตำบลบางลี่ – ตำบลบางงา – ตำบลโคกสลุด – ตำบลเขาสมอคอน – ตำบลหัวสำโรง – ตำบลลาดสาลี่ – ตำบลบ้านเบิก – ตำบลมุจลินท์

ตำบลไผ่ใหญ่ – ตำบลบ้านทราย – ตำบลบ้านกล้วย – ตำบลดงพลับ – ตำบลบ้านชี – ตำบลพุคา – ตำบลหินปัก – ตำบลบางพึ่ง – ตำบลหนองทรายขาว – ตำบลบางกะพี้ – ตำบลหนองเต่า – ตำบลโพนทอง – ตำบลบางขาม – ตำบลดอนดึง – ตำบลชอนม่วง – ตำบลหนองกระเบียน – ตำบลสายห้วยแก้ว – ตำบลมหาสอน – ตำบลบ้านหมี่ – ตำบลเชียงงา – ตำบลหนองเมือง – ตำบลสนามแจง

ตำบลท่าหลวง – ตำบลแก่งผักกูด – ตำบลซับจำปา – ตำบลหนองผักแว่น – ตำบลทะเลวังวัด – ตำบลหัวลำ

ตำบลสระโบสถ์ – ตำบลมหาโพธิ – ตำบลทุ่งท่าช้าง – ตำบลห้วยใหญ่ – ตำบลนิยมชัย

ตำบลโคกเจริญ – ตำบลยางราก – ตำบลหนองมะค่า – ตำบลวังทอง – ตำบลโคกแสมสาร

ตำบลตำบลลำสนธิ – ตำบลซับสมบูรณ์ – ตำบลหนองรี – ตำบลกุดตาเพชร – ตำบลเขารวก – ตำบลเขาน้อย

ตำบลหนองม่วง – ตำบลบ่อทอง – ตำบลดงดินแดง – ตำบลชอนสมบูรณ์ – ตำบลยางโทน – ตำบลชอนสารเดช

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดลพบุรี

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสลพบุรี

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสลพบุรี ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าดินดำ จังหวัดลพบุรี อยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเป็นน้ำตกแห่งเดียวในจังหวัดลพบุรี และเป็นป่าต้นน้ำที่มาจากตาน้ำใต้ดินที่มีขนาดใหญ่จำนวนหลายจุดด้วยกัน

ซึ่งผุดมาจากลำห้วยมะกอกที่จะไหลเป็นทางเป็นระยะประมาณ 1 กิโลเมตรแล้วค่อยมารวมกันที่บริเวณสันหินปูน กลายเป็นน้ำตกลงมา และไหลเลาะไปตามที่ลาด เซาะกับหินผาเป็นชั้นๆ ลงไป ราว 10 ชั้นได้ ก่อนจะไหลไปรวมกันกับ แม่น้ำป่าสัก

น้ำตกก้านเหลือแห่งนี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาด มีสีฟ้าเขียวเหมือนมรกต อีกทั้งยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมบริเวณโดยรอบ ทำให้บรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการมานั่งปิคนิคและพักผ่อนหย่อนใจ

ที่โดดเด่นคือ สะพานแขวน ที่พาดผ่านน้ำตก อยู่ภายในบริเวณน้ำตก รอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว มองลงไปข้างล่างก็จะเห็น น้ำตกวังก้านเหลือง สะพานนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 66 เมตร สำหรับใช้เป็นทางเดินข้ามน้ำตกระหว่างฝั่งของอำเภอชัยบาดาลกับอำเภอท่าหลวง อีกทั้งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดลพบุรี

สรุป

รถบัสลพบุรี บริการครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top