บริการรถบัสนำเที่ยว รถบัสร้อยเอ็ด ครอบคลุม 20 อำเภอ

รถบัสร้อยเอ็ด

รถบัสนำเที่ยว สัมนา ดูงาน ประชุม อบรม ทัศนะศึกษา รถบัสร้อยเอ็ด บริการทั่วประเทศไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน รับจัดรถตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยการจัดการความปลอดภัยภายใต้กฏหมายของกรมการขนส่งทางบก ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking เลือกรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายเหลือง คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง

สารบัญเนื้อหา

เช่ารถบัสร้อยเอ็ด รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม บริการครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ ได้แก่

ตำบลในเมือง – ตำบลรอบเมือง – ตำบลเหนือเมือง – ตำบลขอนแก่น – ตำบลนาโพธิ์ – ตำบลสะอาดสมบูรณ์ – ตำบลสีแก้ว – ตำบลปอภาร – ตำบลโนนรัง – ตำบลหนองแก้ว – ตำบลหนองแวง – ตำบลดงลาน – ตำบลแคนใหญ่ – ตำบลโนนตาล – ตำบลเมืองทอง

ตำบลหนองพอก – ตำบลบึงงาม – ตำบลภูเขาทอง – ตำบลกกโพธิ์ – ตำบลโคกสว่าง – ตำบลหนองขุ่นใหญ่ – ตำบลรอบเมือง – ตำบลผาน้ำย้อย – ตำบลท่าสีดา

ตำบลเกษตรวิสัย – ตำบลเมืองบัว – ตำบลเหล่าหลวง – ตำบลสิงห์โคก – ตำบลดงครั่งใหญ่ – ตำบลบ้านฝาง – ตำบลหนองแวง – ตำบลกำแพง – ตำบลกู่กาสิงห์ – ตำบลน้ำอ้อม – ตำบลโนนสว่าง – ตำบลทุ่งทอง – ตำบลดงครั่งน้อย

ตำบลหัวช้าง – ตำบลหนองผือ – ตำบลเมืองหงส์ – ตำบลโคกล่าม – ตำบลน้ำใส – ตำบลดงแดง – ตำบลดงกลาง – ตำบลป่าสังข์ – ตำบลอีง่อง – ตำบลลิ้นฟ้า – ตำบลดู่น้อย – ตำบลศรีโคตร

ตำบลดินดำ – ตำบลปาฝา – ตำบลม่วงลาด – ตำบลจังหาร – ตำบลดงสิงห์ – ตำบลยางใหญ่ – ตำบลผักแว่น – ตำบลแสนชาติ

ตำบลเชียงขวัญ – ตำบลพลับพลา – ตำบลพระธาตุ – ตำบลพระเจ้า – ตำบลหมูม้น – ตำบลบ้านเขือง

ตำบลทุ่งเขาหลวง – ตำบลเทิดไทย – ตำบลบึงงาม – ตำบลมะบ้า – ตำบลเหล่า

ตำบลนิเวศน์ – ตำบลธงธานี – ตำบลหนองไผ่ – ตำบลธวัชบุรี – ตำบลอุ่มเม้า – ตำบลมะอึ – ตำบลเขวาทุ่ง – ตำบลไพศาล – ตำบลเมืองน้อย – ตำบลบึงนคร – ตำบลราชธานี – ตำบลหนองพอก

ตำบลบัวแดง – ตำบลดอกล้ำ – ตำบลหนองแคน – ตำบลโพนสูง – ตำบลโนนสวรรค์ – ตำบลสระบัว – ตำบลโนนสง่า – ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลพนมไพร – ตำบลแสนสุข – ตำบลกุดน้ำใส – ตำบลหนองทัพไทย – ตำบลโพธิ์ใหญ่ – ตำบลวารีสวัสดิ์ – ตำบลโคกสว่าง – ตำบลโพธิ์ชัย – ตำบลนานวล – ตำบลคำไฮ – ตำบลสระแก้ว – ตำบลค้อใหญ่ – ตำบลชานุวรรณ

ตำบลโพนทราย – ตำบลสามขา – ตำบลศรีสว่าง – ตำบลยางคำ – ตำบลท่าหาดยาว

ตำบลแวง – ตำบลโคกกกม่วง – ตำบลนาอุดม – ตำบลสว่าง – ตำบลหนองใหญ่ – ตำบลโพธิ์ทอง – ตำบลโนนชัยศรี – ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง – ตำบลอุ่มเม่า – ตำบลคำนาดี – ตำบลพรมสวรรค์ – ตำบลสระนกแก้ว – ตำบลวังสามัคคี – ตำบลโคกสูง

ตำบลขามเปี้ย – ตำบลเชียงใหม่ – ตำบลบัวคำ – ตำบลอัคคะคำ – ตำบลสะอาด – ตำบลคำพอุง – ตำบลหนองตาไก้ – ตำบลดอนโอง – ตำบลโพธิ์ศรี

ตำบลเมยวดี – ตำบลชุมพร – ตำบลบุ่งเลิศ – ตำบลชมสะอาด

ตำบลหนองผือ – ตำบลหนองหิน – ตำบลคูเมือง – ตำบลกกกุง – ตำบลเมืองสรวง

ตำบลโพธิ์ทอง – ตำบลศรีสมเด็จ – ตำบลเมืองเปลือย – ตำบลหนองใหญ่ – ตำบลสวนจิก – ตำบลโพธิ์สัย – ตำบลหนองแวงควง – ตำบลบ้านบาก

ตำบลกลาง – ตำบลนางาม – ตำบลเมืองไพร – ตำบลนาแซง – ตำบลนาเมือง – ตำบลวังหลวง – ตำบลท่าม่วง – ตำบลขวาว – ตำบลโพธิ์ทอง – ตำบลภูเงิน – ตำบลเกาะแก้ว – ตำบลนาเลิง – ตำบลเหล่าน้อย – -ตำบลศรีวิลัย – ตำบลหนองหลวง – ตำบลพรสวรรค์ – ตำบลขวัญเมือง – ตำบลบึงเกลือ

ตำบลสระคู – ตำบลดอกไม้ – ตำบลนาใหญ่ – ตำบลหินกอง – ตำบลเมืองทุ่ง – ตำบลหัวโทน – ตำบลบ่อพันขัน – ตำบลทุ่งหลวง – ตำบลหัวช้าง – ตำบลน้ำคำ – ตำบลห้วยหินลาด – ตำบลช้างเผือก – ตำบลทุ่งกุลา – ตำบลทุ่งศรีเมือง – ตำบลจำปาขัน

ตำบลอาจสามารถ – ตำบลโพนเมือง – ตำบลบ้านแจ้ง – ตำบลหน่อม – ตำบลหนองหมื่นถ่าน – ตำบลหนองขาม – ตำบลโหรา – ตำบลหนองบัว – ตำบลขี้เหล็ก – ตำบลบ้านดู่

ตำบลหนองฮี – ตำบลสาวแห – ตำบลดูกอึ่ง – ตำบลเด่นราษฎร์

ตัวอย่าง : ภาพภายในรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จังหวัดร้อยเอ็ด

รถบัสของเรา รองรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมที่จะให้บริการเหมาะสมกับการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณ

 • เบาะปรับเอนนอนได้ 150 องศา , เบาะนวดไฟฟ้าทุกที่นั่ง (บางคัน)
 • ความสะดวก ห้องสุขา , Wifi , USB
 • ความปลอดภัย ระบบ GPS , เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก
 • ระบบความบรรเทิง เครื่องเสียงระดับ HD Player Entertainment
  TV , KARAOKE , ไมโครโฟนไร้สาย
 • ที่นั่งสำรองสำหรับสตรีมีครรภ์
 • กาน้ำร้อน , ถังน้ำแข็ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถครบครัน 

ราคาเช่า - รถบัสร้อยเอ็ด

ราคาเช่าเหมารถบัสโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางนั้น จะไม่มีเกณฑ์กำหนดราคาที่ตายตัว แต่จะเป็นการกำหนดราคาในการใช้รถแต่ละครั้ง โดยพิจารณา 3 รูปแบบ ดังนี้

รถบัสเช่ารถคา

1. คิดราคาเช่าเหมาต่อวัน โดยระยะทางจะไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ยืดหยุ่น มีกำหนดการและเวลาที่ไม่ชัดเจน เช่น งานประเพณี งานกีฬา งานนันทนาการ สังสรรค์ต่างๆ โดยคิดคำนวณค่าเช่ารถตามวันที่เดินทาง

 • บัสปรับอากาศ 2 ชั้น ราคาเช่า 12,000 – 14,000 บาท/วัน
 • บัสปรับอากาศชั้นเดียว ราคาเช่า 9,000 – 12,000 บาท/วัน
 • บัสพัดลม ราคาเช่า 6,000 – 9,000 บาท/วัน

2. คิดราคาตามระยะทาง + จำนวนวันเดินทาง

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่แน่นอน มีกำหนดการและสถานที่เดินทางอย่างชัดเจน จะได้ราคาเช่ารถเหมาะกับการใช้งานจริง ยกตัวอย่างในการคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามนี้

 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 30,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 35,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 400 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 2 วัน ราคา 40,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 3 วัน ราคา 45,000 บาท
 • ระยะทางรวมไปกลับ 800 กิโลเมตร + จำนวนเดินทาง 4 วัน ราคา 50,000 บาท

3. กรณีเช่าเหมารถบัสระยะยาว

ประเภทนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมใช้รถในระยะยาว จะคำนึงถึงจำนวนวันเป็นหลัก ไม่ใช้การคำนวณราคาตาม 2 ข้อข้างต้น เพราะราคาอาจจะสูงเกินการใช้งานจริง โดยยกตัวอย่างคำนวณราคา (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) ระยะเวลา 12 - 15 วัน ตามนี้

3.1 คิดราคาระยะทางไปกลับ + จำนวนวันที่อยู่จังหวัดนั้นๆ

 • ราคาไปกลับ จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต 80,000 บาท (4 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ จ.ภูเก็ต วันละ 8,000 บาท
 • หรือ ราคาไปกลับ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ 45,000 บาท (2 วันเดินทาง) + ราคาที่ใช้รถอยู่ กรุงเทพ วันละ 8,000 บาท

3.2 กรณีใช้รถแค่ไปรับ - ส่งอย่างเดียว แนะนำให้ใช้รถของจังหวัดนั้นไปส่ง โดยไม่ต้องให้รถรอรับกลับ

 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท ราคาไปกลับ 176,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน 
 • เช่ารถบัสจาก จ.เชียงใหม่ – จ.ภูเก็ต ราคาส่งอย่างเดียว 80,000 บาท และให้รถ จ.ภูเก็ต ส่งกลับราคา 80,000 บาท ระยะเวลา 12 วัน หรือมากกว่า

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้จะคิดรวมราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้หมดแล้ว

ประเภทรถบัส

รถบัสนำเที่ยว รถโค้ช แบ่งออก 3 ประเภท

1.) รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถบัสแอร์ 2 ชั้น

รองรับผู้โดยสาร 47 - 50 ที่นั่ง มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งชั้นบนและชั้นล่างของรถ เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัด หรือระยะทางไกลๆตั้งแต่ 200 กิโลเมตรขึ้นไป

จำนวนล้อทั้งหมด 8 - 10 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 6 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.30 เมตร

2.) รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว

รถบัสแอร์ชั้นเดียว

รองรับผู้โดยสาร 40 - 45 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำภายในรถ มีระบบปรับอากาศทั้งคัน เหมาะกับการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทาง 100 - 200 กิโลเมตร

จำนวนล้อทั้งหมด 6 - 8 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาวไม่เกิน 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

3.) รถบัสพัดลม

รถบัสพัดลม

รองรับผู้โดยสาร 35 - 40 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีระบบปรับอากาศภายในรถ เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนล้อทั้งหมด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x 2 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม กว้าง 2.55 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

หมายเหตุ : เราได้คัดสรรค์รถบัสร้อยเอ็ด ที่มีคุณภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกคัน พร้อมประสบการณ์ของพนักงานขับรถโดยมืออาชีพ

จุดเด่นบริการ

บริการของเรา : คือการรวบรวมรถบัสของแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มารวมเป็น 1 เดียวไว้บนเว็บไซต์ โอเคบัสดอทคอม เพื่อความสะดวกแกผู้ที่ต้องการเช่ารถบัส เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปหารถในพื้นที่ตัวจังหวัด

จุดเด่นของเรา : คือการรวบรวมข้อมูลรถบัสในพื้นที่นั้นๆเพื่อนำเสนอราคาเช่ารถ พร้อมรูปรถให้กับลูกค้า ได้พิจารณาถึงรายละเอียดการเช่ารถบัส ลูกค้าสามารถเทียบราคาและสภาพรถที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รถได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าโอเคบัส

ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดรถบัสได้ที่ Line : @ok-bus

ยินดีให้คำปรึกษาจัดโปรแกรมทัวร์...ฟรี

สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยว และต้องใช้รถบัสในการนำผู้คนจำนวนมากไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นใช้รถประเภทไหน เหมาะสมกับการเดินทางของคณะรึป่าว

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาในการจัดโปรแกรมการเดินทาง ให้คำแนะนำเลือกประเภทการใช้รถ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่ที่พักอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว จ.ร้อยเอ็ด

วัดประชาคมวนาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดป่ากุง อยู่ใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่ทำจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย โดยจำลองแบบมาจาก บุโรพุทโธ ของประเทศอินโดนีเซีย

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี ที่มาของการก่อสร้างเจดีย์หิน เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานชื่อดังแห่งภาคอีสาน ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาที่ ประเทศอินโดนีเซีย เลยได้ไปนมัสการ เจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) ที่ เกาะชวา จึงได้เห็นยิ่งใหญ่และงดงาม

หลวงปู่เลยเกิดความประทับใจจึงได้นำเรื่องราวมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังและดำริว่าจะสร้างไว้ที่เมืองไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ได้สั่งให้พระอาจารย์มานะอตุโลนำพระอาจารย์ศักดิ์ชัย อภิวัฒโนและนายอนุวัตร บูรณะกร(เป็ด) เดินทางไปดูรูปแบบเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) สถาปัตยกรรมชั้นนำ 1 ใน 7 ของโลก ที่ออกแบบสร้างสรรค์โดยช่างจาก ประเทศอินเดีย

โดยมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความหวายดังนี้ ชั้นที่1 จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำที่มีเรื่องราวของพระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมี ชั้นที่ 2-3 นั้น จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำเหมือนกัน

แต่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าค่ะ ชั้นที่ 4 ก็จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ ที่เป็นรูปชัยมงคลคาถา ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์ จะเป็นภาพสังเวชนียสถาน 4 คือ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ชั้นที่ 6 เป็นองค์เจดีย์ราย 8 องค์ และองค์เจดีย์ประธาน 1 องค์ และชั้นที่ 7 จะมียอดเจดีย์ทองคำ น้ำหนักถึง 101 บาท เลยทีเดียว

และภายในองค์เจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาจากประเทศอินเดียให้พุทธศานิกชนให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา ซึ่งวัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง แห่งนี้ ได้จำลองมาจาก บุโรพุทโธ ของประเทศอินโดนีเซียเพราะมีความสวยงามจนหาที่ติไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุป

รถบัสร้อยเอ็ด บริการครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริง หากลูกค้ามีงบจำกัดสามารถพูดคุยกับเราก่อนได้ และเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนการเดินทางโดยรถบัสทุกรูปแบบ

โอเคบัส : เป็นบริการเช่ารถบัสออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถจองรถได้ทุกพื้นที่ มีมาตรฐานการให้บริการตามกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก รับประกันความพึ่งพอใจการให้บริการ และเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรรถบัสเอาไว้มากที่สุดกว่า 5,000 คันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย

ดูเครือข่ายรถบัสเพิ่มเติมที่ : พันธมิตรรถบัส

Scroll to Top